ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

Σύνοδος Πρυτάνεων: Να αποσυρθεί η ρύθμιση για τα κολέγια

Την απόσυρση της ρύθμισης για τα κολέγια ζητεί η Σύνοδος των Πρυτάνεων από το υπουργείο Παιδείας. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που συζητείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και με παρέμβασή της η Σύνοδος θεωρεί ότι εγείρει σημαντικά προβλήματα για το καθεστώς προσλήψεων,..
σε θέσεις εκπαιδευτικών, πτυχιούχων κολεγίων.
Μάλιστα, η Σύνοδος βάλει κατά της ρύθμισης της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, σημειώνοντας ότι καταργείται η παιδαγωγική επάρκεια ως προϋπόθεση για να προσληφθούν εκπαιδευτικοί.
Ενδεικτική είναι η αναφορά της Συνόδου πως «δεν είναι σαφές πως θα αποδίδεται η επαγγελματική ισοδυναμία και με ποια διαδικασία». «Επίσης, σε σχέση με προηγούμενους Νόμους καταργείται η αναφορά στην παιδαγωγική επάρκεια ως προσόν διορισμού», τονίζεται ακόμη και προστίθεται:
«Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι τα προσόντα του προσωπικού που έχει την ευθύνη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό και αυτό εξασφαλίζεται με αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής».

Αναλυτικά η παρέμβαση της Συνόδου για το ζήτημα:
«Το άρθρο 50 του παρόντος Νομοσχεδίου αποτελεί τροποποίηση διάταξης προηγουμένου νόμου η οποία προέβλεπε ρητώς ότι: «Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά [ενν. για πρόσληψη εκπαιδευτικών και διορισμό] αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)» (βλ. παρ. 5, άρθρο 54 του νόμου 4589/19). Σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη, τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά πλέον όχι μόνο όταν έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αλλά και εφόσον έχουν «απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων… ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού» (βλ. άρθρο 50 του σχεδίου νόμου). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να διορίζονται στα δημόσια σχολεία, είτε ως μόνιμοι δάσκαλοι και καθηγητές είτε ως αναπληρωτές, απόφοιτοι πανεπιστημίων της αλλοδαπής και ιδιωτικών κολεγίων της ημεδαπής (που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού), αφού αποκτήσουν απλώς την επαγγελματική ισοδυναμία. Δεν είναι σαφές πως θα αποδίδεται η επαγγελματική ισοδυναμία και με ποια διαδικασία.
Επίσης, σε σχέση με προηγούμενους Νόμους καταργείται η αναφορά στην παιδαγωγική επάρκεια ως προσόν διορισμού. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι τα προσόντα του προσωπικού που έχει την ευθύνη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό και αυτό εξασφαλίζεται με αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής.
Εάν το άρθρο 50 έχει ως στόχο τη συμμόρφωση της χώρας μας ως Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ενωσιακό Δίκαιο, τότε θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς ότι αναφερόμαστε στα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτώνται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν είναι Ευρωπαϊκή υποχρέωση, τότε θα πρέπει να αναγράφεται ότι: μιλάμε για επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτούνται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(και όχι επαγγελματικά δικαιώματα γενικά, ή επαγγελματικά δικαιώματα που
αποκτώνται σε Κράτη που να μην ανήκουν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
Ο βασικό κορμός του παρόντος Νομοσχεδίου αφορά στη Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης η οποία θα αναλάβει ουσιαστικό έλεγχο των προγραμμάτων Σπουδών και της γενικότερης λειτουργίας των δημόσιων ΑΕΙ. Αυτός όμως ο φορέας δεν έχει δυνατότητα ελέγχου σε άλλες εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν στην Ελλάδα των οποίων οι απόφοιτοι με το άρθρο 50 θα έχουν στην ουσία τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων ΑΕΙ».
- πηγή: Καθημερινή (Απ. Λακασάς)