Ασχολιόμουνα με τα αθλητικά από τότε που άρχισα κάπως να καταλαβαίνω τον εαυτό μου και να μην είμαι ντιπ νήπιο. Από το 1972 και τους Ολυμπιακούς του Μονάχου, ακόμη θυμάμαι το σχετικό