Άρα μάλλον θα πρέπει να συμφωνήσουμε με κείνους στο Μαξίμου -σας διαβεβαιώ ότι είναι πολλοί- που χαμογελούν κρυφά. Διότι να ψηφίζει τον Κυριάκο η μισή και κάτι βάση της Ν.Δ. επειδή τον πλασάρισαν ως νέο προϊόν εκείνοι που επενδύουν σ' αυτόν, είναι ένα ζήτημα. Αλλά να..