ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

Tα media shops μεταθέτουν τις υποχρεώσεις τους στο μέλλον...

Tα μέσα ενημέρωσης δοκιμάζονται πραγματικά σε τούτες τις συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης και εφαρμογής αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών. Η όλη κατάσταση έχει δυσχεράνει το έργο τους και μαζί έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδά τους, είτε αυτά προέρχονται από την κυκλοφορία είτε από τη διαφήμιση. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τα media shops μεταθέτουν τις..
υποχρεώσεις τους στο μέλλον. Παρά ταύτα ta MME συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της κρίσης, ενημερώνουν συστηματικά και αναλυτικά τους πολίτες, μεταφέρουν τα σήματα και μηνύματα των γιατρών και της επιστημονικής κοινότητας, δεν φείδονται κόπων και θυσιών προκειμένου να υπηρετήσουν το κρίσιμο για τις περιστάσεις αγαθό της ενημέρωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι καιρός για εχθροπάθειες και εύκολες κατηγορίες. Αντιθέτως επιβάλλεται να συμβάλουν όλες οι δυνάμεις, κυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες, στη διάσωση και ανόρθωση των μέσων ενημέρωσης. Ο ρόλος τους είναι, πέραν πάσης αμφιβολίας, σημαντικός στην αποτελεσματική διαχείριση και τούτης της κρίσης.
- από τον «Βηματοδότη»