ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Επείγουσα ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αποπομπή της διοίκησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Την πραξικοπηματική παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού φέρνουν και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με νέα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπογράφουν οι Κώστας Αρβανίτης, Αλέξης Γεωργούλης, Πέτρος Κόκκαλης, Στέλιος Κούλογλου, Έλενα Κουντουρά και Δημήτρης Παπαδημούλης.
Οι ευρωβουλευτές..
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και της Ευρωομάδας GUE/NGL ρωτούν την Επιτροπή για τις ενέργειές της για την ανεπίτρεπτη κατάργηση, στην πράξη, της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού που αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας καθώς αυτή η ενέργεια ανοίγει το δρόμο να πληγούν και άλλες Ανεξάρτητες Αρχές. Η Ευρωομάδα φέρνει την Κομισιόν προ των ευθυνών της σχετικά με την κατά παράβαση Ευρωπαϊκής Οδηγίας αλλά και της σχετικής νομολογίας αναδρομικότητα της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία αντικαταστάθηκαν, όχι μόνο η επικεφαλής της Αρχής, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της.
Oπως αναφέρει ο ευρωβουλέυτής Κ. Αρβανίτης, για τον ΣΥΡΙΖΑ η τήρηση της νομιμότητας στη σύνθεση και λειτουργία της Αρχής δεν είναι ένα τυπικό ζήτημα συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο: αποτελεί κομβικό ζήτημα για την ποιότητα της ίδιας της Δημοκρατίας. Η αυθαίρετη παρέμβαση στη σύνθεση μιας ανεξάρτητης Αρχής καταργεί στην πράξη τον ίδιο το χαρακτήρα της ως Ανεξάρτητης Αρχής και την μετατρέπει σε έρμαιο των διαθέσεων εκείνων που αποστολή της είναι να ελέγχει!
H συγκεκριμένη παρέμβαση, μάλιστα, διαπράχθηκε τη στιγμή που η Επιτροπή -εκ του θεσμικού της ρόλου- είχε κληθεί να ρυθμίσει μεταξύ άλλων και την αγορά των ΜΜΕ, πυλώνα της εύρυθμης λειτουργίας του πολιτεύματος.
Για το λόγο αυτό η κατάθεση της Ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής πρωτοβουλίας που θα συνεχιστεί με τη διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης-παρέμβασης στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εκπληρώσει το ρόλο της ως θεματοφύλακα του Ευρωπαϊκού δικαίου. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση αλλά και τις ενέργειές της.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι νεοθεσπιζόμενα κριτήρια για συμμετοχή μελών διοίκησης στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εφαρμόζονται και στα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα, που εκπίπτουν αμέσως και αυτοδικαίως από τη θέση τους. Ωστόσο, η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει σε παρόμοιες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να σέβονται την ανεξαρτησία των Αρχών και την ολοκλήρωση της θητείας των μελών της διοίκησής τους.
Στην πρόσφατη Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (περί Αρχών Ανταγωνισμού κρατών-μελών) αποτυπώνεται ρητώς η παραπάνω σταθερή νομολογία και προβλέπεται ότι οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική νομοθεσία (Προοίμιο άρθρο 17 και άρθρο 4). Η Οδηγία δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία, αλλά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επανειλημμένως κρίνει, ότι κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ενσωμάτωσης τα κράτη-μέλη οφείλουν να απέχουν από τη θέσπιση διατάξεων ικανών να διακυβεύσουν σοβαρά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Ποιά μέτρα προτίθεται να λάβει, δεδομένου ότι με τις νέες εθνικές διατάξεις θεσπίζεται κριτήριο περί ασυμβιβάστου με αναδρομική ισχύ και με αποτέλεσμα την πρόωρη λήξη της θητείας των μελών της διοίκησης, χωρίς κανόνες που διασφαλίζουν ότι δεν θίγεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία της Αρχής (C-424/15, σκέψη 52 και C-288/12) σκεψη 60-61.
Προτίθεται να παρέμβει, ώστε να διασφαλίσει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της θητείας των μελών της διοίκησης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω θέσπισης σχετικής μεταβατικής διάταξης στον ελληνικό Ν.4623/2019, όπως έπραξε σε όμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν (έτος 2016 και 2011), ώστε να μην υπάρχει δυσμενής διακριτική μεταχείριση στην παρούσα περίπτωση;