ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Οι εκδότες βάλουν κατά των πολιτικών

Ποιοι επιβουλεύονται την ανεξαρτησία του Τύπου

«Στην χώρα μας οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες δεν έλαβαν κανένα μέτρο προστασίας του δικαιώματος στην Ενημέρωση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη να προστατευθεί ο Τύπος από όσους επιβουλεύονται την ανεξαρτησία του». Αυτό..
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Eνωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών κάθε δημοκρατικής κοινωνίας είναι η Ελευθερία της Εκφρασης και το δικαίωμα του Πληροφορείν και Πληροφορείσθαι δια του Τύπου. Αυτό το δικαίωμα κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα (άρθρο 14), στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (άρθρο 11), στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 10) και στην Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ (άρθρο 19).
Ο Τύπος, κύριος φορέας της άσκησης του δικαιώματος στην Ενημέρωση, είναι ο παράγοντας ενεργοποίησης κάθε οργανωμένης κοινωνίας με τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και κινδύνων, έχοντας δίκαια χαρακτηρισθεί ως o δημόσιος σκύλος- φύλακας (”public watch-dog”) της Δημοκρατίας στο σκεπτικό των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Στην χώρα μας οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες δεν έλαβαν κανένα μέτρο προστασίας του δικαιώματος στην Ενημέρωση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη να προστατευθεί ο Τύπος από όσους επιβουλεύονται την ανεξαρτησία του.»