ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Προβληματίζει η μετεγκατάσταση

Aπό το ΔΙΚΤΥΟ Αλληλεγγύης και Παρέμβασης στην ΕΠΗΕΑ λάβαμε και δημοσιεύουμε:
"Η μετεγκατάσταση του ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΎ ΙΑΤΡΕΙΟΥ του ΕΔΟΕΑΠ από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού στην Αθήνα, σύμφωνα με δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων του Οργανισμού, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό του Ιατρικού προσωπικού.. (Παιδίατρου) καθώς και ανησυχία στους ασφαλισμένους γονείς - ιδιαίτερα ένεκα της πανδημίας του COVID- 19.
Οι αναφορές που έφτασαν στο ΔΙΚΤΥΟ Αλληλεγγύης & Παρέμβασης στην ΕΠΗΕΑ είναι ότι η σχεδιαζόμενη μετεγκατάσταση του παιδιατρικού Ιατρείου στο ισόγειο, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν πληροί τις απαιτούμενες λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των υγειονομικών διατάξεων και των σχετικών πρωτοκόλλων χορήγησης αδείας λειτουργίας.
Βασικές αιτιάσεις ως προς τις προϋποθέσεις είναι ότι:
Το παιδιατρικό Ιατρείο εκτός των άλλων (για να αποφεύγεται ο συνωστισμός) θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα ιατρεία ενηλίκων με δική του είσοδο και ειδικό διαμορφωμένο χώρο αναμονής (συμπεριλαμβανομένων ως έχει σήμερα, παιδότοπο – παιδική βιβλιοθήκη), WC με αποκλειστική χρήση από τα παιδιά, μεγάλα ανοιγμένα παράθυρα για εξαερισμό κ.λ.π.
Τέλος όπως επισημαίνεται δεν έχουν κληθεί να συμμετάσχουν γνωμοδοτικά μέχρι σήμερα στη διαμόρφωση του χώρου οι εργαζόμενοι παιδίατροι του Οργανισμού.
Η συλλογικότητα μας παρακολουθεί στενά το όλο θέμα, και θα επανέλθουμε αφού δοθούν οι απαραίτητες σχετικές εξηγήσεις – διευκρινήσεις από τη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού της αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων - παροχών υγείας αλλά και του κόστους που προϋπολογίζεται, σε μία κομβική για τη μετεξέλιξη του ΕΔΟΕΑΠ, συγκυρία εν αναμονή δικαστικών αποφάσεων (Στε )ύστερα από προσφυγές εργοδοτών για την απομείωση των εσόδων του - εργοδοτικών εισφορών.
Αθήνα 20/08/2020
ΔΙΚΤΥΟ Αλληλεγγύης και Παρέμβασης στην ΕΠΗΕΑ"