ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Ο άνθρωπος χωρίς αρμοδιότητες

Η σχεδόν καθημερινή παρουσία του Γιώργου Κουμουτσάκου στα μέσα ενημέρωσης επί παντός του επιστητού της μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής δημιουργεί εντύπωση, με δεδομένο ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν έχει απολύτως καμία αποφασιστική αρμοδιότητα, εκτός από τη δυνατότητα να διορίζει και να προσλαμβάνει τους υπαλλήλους του πολιτικού του γραφείου.
Το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του..
(3050-26/7/2019) είναι σύντομο και εξαιρετικά διαυγές:
«Αρθρο 1: Στον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γεώργιο Κουμουτσάκο του Σπυρίδωνα, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ασύλου και Υποδοχής.
»Αρθρο 2: Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) η εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
β) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, πλην της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
γ) η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η εισήγηση στον υπουργό για την πρόταση έκδοσης διαταγμάτων και την έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς,
ε) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του πολιτικού του γραφείου, όπως και κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του πολιτικού γραφείου.
»Κατά τα λοιπά, οι αρμοδιότητες του άρθρου 1 παραμένουν στον υπουργό».
Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Κουμουτσάκος εκτελεί με ζήλο το πιο ενδιαφέρον από τα λιγοστά καθήκοντά του, την εκπροσώπηση του υπερυπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισμούς.
Συχνές είναι οι συναντήσεις του με πρέσβεις και εκπροσώπους των κρατών-μελών της Ε.Ε. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει βέβαια η Γερμανία, της οποίας είναι γνωστό το ενδιαφέρον να υπαγορεύσει στην Ελλάδα τη μεταναστευτική και προσφυγική της πολιτική.
Παρ' όλο που δεν περιγράφεται στο ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του, ο κύριος Κουμουτσάκος φαίνεται ότι έχει αναλάβει στον αρκετό ελεύθερο χρόνο του να εκπροσωπεί και στα μέσα ενημέρωσης τον απασχολημένο υπερυπουργό.
Παραμένει όμως το ερώτημα γιατί αυτά τα πολύ ψαλιδισμένα καθήκοντα γενικού γραμματέα έπρεπε να ανατεθούν σε αναπληρωτή υπουργό, ο οποίος λογοδοτεί απευθείας στον πρωθυπουργό.
Η απάντηση θα πρέπει μάλλον να αναζητηθεί κατά ένα μέρος στην ανάγκη να παραμείνει ανοιχτό το μαγαζί για να πληρώνονται οι λογαριασμοί και κατά το άλλο μέρος στην ιδιότυπη αίσθηση της κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος και τους θεσμούς.

Δημήτρης Αγγελίδης / Εφημερίδα των Συντακτών