ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενωσης Συντάκτων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) έτους 2019, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Aπριλίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος, Αθήνα).
Μεταξύ των άλλων θεμάτων.. της Ημερήσιας Διάταξης θα συζητηθούν ο Απολογισμός έτους 2018 και ο Προϋπολογισμός έτους 2019.
Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 25% του συνόλου των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών.
Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική. (Καταστατικό ΕΣΠΗΤ άρθ. 8 παρ. η).