Όσοι συμπαθούμε από παλιά -από τότε που το έκαιγαν στους δρόμους της οργής του εξήντα οι εκδρομείς- το ζεύγος των γνωστών εφημερίδων προβληματιζόμαστε σοβαρά: Γιατί αυτός..