Στόχος της, όπως σημειώνει προλογικά η σύντροφος του καλλιτέχνη, Νάνση Βεκιαρέλλη, "να αποτυπώσει ορισμένα από τα ίχνη του πάνω στη γη και να ανοίξει έναν κύκλο γι' αυτόν μέσα στον χρόνο".
Άνθρωπος που συνέδεσε την πολιτική του δράση με την τέχνη, καθώς συνδύαζε τον ακτιβισμό με τις πολιτικές και πολιτιστικές διεργασίες στον χώρο της πρωτοπορίας, τη συμμετοχή του στην εργατική συνέλευση του Πολυτεχνείου, το 1973, με τη συνεργασία του με τα περιοδικά που εξέδιδε ο Λεωνίδας Χρηστάκης, ο Αντώνης Ταβάνης από το..