ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Αυτοί αποτελούν το ΔΣ της Πήγασος ΑΕ

Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου, περί αλλαγής της σύνθεσης του Δ.Σ. της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς, η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες Αρχές, ότι το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιό της, είναι το εκλεγέν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 75/04.11.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το οποίο εν συνεχεία συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 951/04.112016 απόφασης του Δ.Σ. H σύνθεση του κατά τ’ ανωτέρω, ισχύοντος ΔΣ έχει ως εξής:..
1) Φώτιος Γεωργίου Μπόμπολας, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
2) Σπυρίδων Αναστασίου Βενέτης,  Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος.
3) Θωμάς Αριστοτέλους Σιωζόπουλος,  Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4) Χρήστος Ευθυμίου Μάρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5) Λάμπρος Βασιλείου Φώτογλου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Δεδομένων των ανωτέρω, οιαδήποτε αναφορά περί αλλαγής συνθέσεως του Διοικητικού  Συμβουλίου της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι παντελώς αβάσιμη και εσφαλμένη. Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, προβαίνει σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.