ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Κατήγγειλαν κι άλλο δάνειο της «Πήγασος» ύψους 80 εκατ.

Η καταγγελία έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας του Φώτη Μπόμπολα

Σε καταγγελία ομολογιακού δανείου της εκδοτικής «Πήγασος», ύψους 80 εκατ. ευρώ προχώρησε η Εθνική Τράπεζα καλώντας την εταιρεία του Φώτη Μπόμπολα «όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών ύψους €77.857.720,56».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ίδιας τηςε εταιρείας Πήγασος «κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνεται ότι σήμερα, την 8η Ιουνίου 2017, επιδόθηκε στην «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία..
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Εξώδικη Καταγγελία Ομολογιακού Δανείου ύψους €80.000.000,00, που εξεδόθη κατά τους όρους που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 9747144261/11.03.2014 «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, Μετά Συμβάσεων Καλύψεως, Πρωτογενούς Διαθέσεώς του, Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων» ως ισχύει (εφεξής ως «Δάνειο»), καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την Εταιρία όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών ύψους €77.857.720,56.
Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβαίνει σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη."
Να σημειώσουμε ότι σε αντίστοιχη κίνηση προέβη χθες και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατήγγειλε τρία δάνεια, συνολικού ύψους 38,4 εκατ. ευρώ που δεν εξυπηρετούντο.
Από αυτά τα 31,18 εκατ. αφορούσαν σε δάνειο της «Πήγασος», σε δάνειο 2,94 εκατ  της «Άνωσης» και 4,37 εκατ σε δάνειο του «Έθνους».