ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Βοηθήματα Χριστουγέννων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να δοθούν και φέτος οικονομικά βοηθήματα για τα άνεργα, τα εν επισχέσει μέλη της Ενώσεως και τα ανήλικα τέκνα των αποβιωσάντων μελών, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Πρόθεση όλων είναι η στήριξη των ανέργων μελών, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ένωση.
Ακολούθως, παρατίθενται..
οι δικαιούχοι, τα ποσά των βοηθημάτων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος λήψης των βοηθημάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Α1) Βοήθημα 250,00 ευρώ, πλέον 80,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, θα λάβουν:
Συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνεργοι ή σε επίσχεση από 1/1/2015 (5ετία) με:
Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 4.000,00 ευρώ ΚΑΙ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (για τις περιπτώσεις που υπάρχει εισόδημα συζύγου), έως 8.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
Α2) Βοήθημα 200,00 ευρώ, θα λάβουν:
Συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνεργοι ή σε επίσχεση από 1/1/2015 (5ετία) με:
Ετήσιο ατομικό εισόδημα από 4.000,00 ευρώ έως 6.000,00 ευρώ ΚΑΙ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (για τις περιπτώσεις που υπάρχει εισόδημα συζύγου), από 8.000,00 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2018 (για τα εισοδήματα του 2018 κι εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) και την τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2019).

 Β) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:
 • Όσοι άνεργοι λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα επίδομα ανεργίας ή επίσχεσης.
 • Άνεργοι που απολύθηκαν πρόσφατα και δικαιούνται να λάβουν δώρο Χριστουγέννων από τον εργοδότη τους.
 • Άνεργοι που απολύθηκαν και έλαβαν ή λαμβάνουν αποζημίωση απόλυσης.
 • Όσοι συνάδελφοι είναι περισσότερο από πέντε (5) χρόνια άνεργοι (πριν την 1η/1/2015) ή έχουν λάβει από δέκα (10) και άνω τακτικά βοηθήματα.
 • Όσοι συνάδελφοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000,00 ευρώ.
 • Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει τακτικά βοηθήματα άνω των 5.000,00 ευρώ, ασχέτως αν έχουν λάβει και ειδική οικονομική ενίσχυση έως 1.000,00 ευρώ κατά το παρελθόν.
 • Όσοι συνάδελφοι οφείλουν χρήματα στην ΕΣΗΕΑ από οποιαδήποτε αιτία (προσωρινές διευκολύνσεις κ.λπ.) ή έχουν λάβει βοήθημα τα προηγούμενα χρόνια έχοντας υποβάλει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις για τα εισοδήματά τους.

Γ. ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ: Όλα τα ανωτέρω κριτήρια ισχύουν και για τους συναδέλφους που είναι σε επίσχεση και, εξυπακούεται, δεν έχουν άλλη εργασία ή αμοιβή. Τα αιτήματά τους θα εξετάζονται ανά Μέσο και κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου και θα εξυπηρετούνται απευθείας από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ, στον 5ο όροφο.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Χορηγείται βοήθημα, 200,00 ευρώ σε κάθε ανήλικο παιδί αποβιώσαντος μέλους της ΕΣΗΕΑ, για τις εορτές των Χριστουγέννων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:
 • Να ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ ο αποβιώσας γονιός.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του εν ζωή γονιού και των δικαιούχων να μην υπερβαίνει τις 20.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
 • Το βοήθημα για τον πρώτο χρόνο μετά τον θάνατο του μέλους, θα δίνεται ανεξάρτητα αν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αποβιώσαντος ξεπερνά το όριο των 20.000 ευρώ.
 • Να κατατίθενται από τον επιζώντα σύζυγο όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, εκκαθαριστικό σημείωμα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ τέκνου).
Το βοήθημα αυτό θα δίδεται και στο θετό και αναγνωρισμένο τέκνο του αποβιώσαντος γονέα υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ:

 • Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, στον 5ο όροφο της ΕΣΗΕΑ, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9 το πρωί έως τις 3:30 το μεσημέρι ή, ηλεκτρονικά, στο anergia@esiea.gr.
 • Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά), λήγει την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου
 • Το βοήθημα θα κατατίθεται έως και την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020, στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τα μέλη έχουν δηλώσει στην ΕΣΗΕΑ.