ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Την Τετάρτη η γενική συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ

Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγε μερίδα εργοδοτών ζητώντας την κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 (ώρα 12, ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52).
Πρόκειται για τη δεύτερη συνέλευση που γίνεται με το νέο.. καταστατικό και τη διευρυμένη σύνθεση του Οργανισμού, δίδοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στους εργαζομένους όλων των Μέσων Ενημέρωσης πανελλαδικά, βάσει της νέας δομής του (ΦΕΚ 1689 Β΄/15.5.2018΄). Σήμερα ο ΕΔΟΕΑΠ αριθμεί 16.971 (άμεσα) ασφαλισμένους.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν τις ανακοινώσεις της διοίκησης, το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του ΔΣ, την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2018, την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2018, καθώς και την έγκριση προϋπολογισμού 2019 και 2020. Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη της απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/20 των άμεσων μελών.