ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων

Από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΑΠΕ - Αιτήσεις και προθεσμίες

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, η προκήρυξη για την επιλογή εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων με τίτλο: «Νέες Προσεγγίσεις στη Δημοσιογραφία», που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Αθηναϊκό και..
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ- ΜΠΕ).
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 380 ωρών (140 ώρες θεωρία και 240 ώρες πρακτική άσκηση).
Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν 25 καταρτιζόμενοι εκ των οποίων 20 δημοσιογράφοι απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) και 5 δημοσιογράφοι απόφοιτοι ΙΕΚ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι, απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) και ΙΕΚ (με πιστοποίηση).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα του Οργανισμού, από τη Δευτέρα 3-12-2018 έως τη Παρασκευή 12-12-2018, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης.
Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη γραμματεία του ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ρέντη (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 18233, τηλ 2103455416, 2103455431 ).
Η υλοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων του προγράμματος θα γίνει στην Αθήνα, στις δομές του ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ρέντη, ενώ το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΠΕ- ΜΠΕ, θα παρέχει τις θέσεις πρακτικής άσκησης όλων των καταρτιζομένων.