ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Πρόστιμο 350 χιλιάδες ευρώ στο «Αργος»

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε (αποφ. υπ’ αριθ. 669/2018) οµόφωνα, ότι οι εεταιρίες διανομής Τύπου «Ευρώπη» και «Αργος» έχουν παραβεί τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί ανταγωνισµού των άρθρων 1 του ν. 703/77 (ήδη ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (ήδη 101 ΣΛΕΕ) µε τη συµµετοχή τους σε οριζόντιες συµφωνίες ή/και εναρµονισµένες πρακτικές. Ειδικότερα, µε βάση..
το σκεπτικό της απόφασης τα δύο Πρακτορεία συµµετείχαν σε αντιανταγωνιστική σύµπραξη που συνίστατο σε οριζόντιες συµφωνίες ή/και εναρµονισµένες πρακτικές µε αντικείµενο τον καθορισµό κοινής εµπορικής και τιµολογιακής πολιτικής (προµηθειών), τον περιορισµό της διάθεσης, την κατανοµή πελατείας και την εντεύθεν νόθευση του ανταγωνισµού στην αγορά διανοµής τύπου. Για την παράβαση αυτή, επιβλήθηκε πρόστιµο, ύψους 150.000 ευρώ στην ΕΥΡΩΠΗ (έχει βάλει λουκέτο από πέρυσι) και 350.000 ευρώ στο ΑΡΓΟΣ .
Για τη συνεργασία και τις παραδοχές τους, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µείωσε τα επιβαλλόµενα πρόστιµα για κάθε εµπλεκόµενη εταιρία κατά 15%, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Η υπόθεση εκκρεμούσε εδώ και έναν χρόνο, και ερευνάται από το 2012, με το πρακτορείο «Ευρώπη», συμφερόντων Φώτη Μπόμπολα, να έχει στο μεταξύ καταρρεύσει.