ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Πήραν ΦΕΚ τα διαζύγια «εξπρές»

Αρχίζει η διαδικασία των συναινετικών διαζυγίων «εξπρές» μέσω συμβολαιογράφου (χωρίς δηλαδή παρουσία στα δικαστήρια και σχετικές καθυστερήσεις), καθώς η εν λόγω ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ πριν από λίγες ημέρες και έγινε νόμος του κράτους (4509/2017).
Βασική προϋπόθεση είναι να έχει αποφασίσει το ζευγάρι συναινετικά τη λύση του γάμου αλλά και να έχει ρυθμίσει και συμφωνήσει τα θέματα της επιμέλειας των ανήλικων παιδιών του.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να μην είναι παρόντες στη συμβολαιογραφική πράξη, αλλά να εξουσιοδοτήσουν τους δικηγόρους τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νέο νόμο:..
● Η πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους πρέπει να δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
● Η έγγραφη συμφωνία των δύο μερών για τη λύση του γάμου και τη ρύθμιση της επιμέλειας υποβάλλεται στον συμβολαιογράφο τουλάχιστον 10 ημέρες μετά τη συμφωνία. Η ημερομηνία του έγγραφου «τέλους» πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συζύγων από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την πράξη.
● Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτήν.
Ακολουθούν οι απαιτούμενες υπογραφές από τους συζύγους ή μόνο τους δικηγόρους τους (εάν έχουν πληρεξούσιο).
Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να ρυθμιστεί με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
Το... φινάλε μπαίνει με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωριστεί ο γάμος.
Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, η λύση του παραγγέλλεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία συνοδεύεται από τη συμβολαιογραφική πράξη.
Η αίτηση με την παραγγελία του εισαγγελέα συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει η εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος. Το στάδιο αυτό είναι υποχρεωτικό για την πνευματική λύση του γάμου.

Οι ποινές

Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι όποιος παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση μέχρι ενός έτους εάν ο «δικαιούχος υποστεί στερήσεις ή αναγκαστεί να δεχτεί τη βοήθεια άλλων».
Επίσης, όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται στη συμφωνία που έχει επικυρωθεί από τον συμβολαιογράφο στο θέμα της επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

- από το efsyn.gr