ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

«Βελτιωμένη κατά 15,2 εκατ. ευρώ η χρήση του 2019 για την ΕΡΤ»

Δελτίο Τύπου για την ΕΡΤ:
Βελτιωμένο κατά 15,2 εκατ. ευρώ, έναντι του προβλεπόμενου, είναι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2019 για την ΕΡΤ, γεγονός που οφείλεται μεταξύ άλλων και στη δραστική περικοπή των αθλητικών ποδοσφαιρικών δικαιωμάτων που πέτυχε η νέα διοίκηση στις παρελθούσες συμφωνίες που είχαν συναφθεί..Συγκεκριμένα, για την εταιρική χρήση 2019, ο κύκλος εργασιών (έσοδα) της ΕΡΤ Α.Ε. ανήλθε στο ποσό των 197,8 εκατ. ευρώ, έναντι 194,6 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,68%.
Όπως είναι γνωστό, λόγω της εφαρμογής της ΚΥΑ που υπεγράφη τον Μάιο του 2019 (ΦΕΚ Β’ 1387 & Β΄890) και προσδιόρισε τις οικονομικές εκκρεμότητες οι οποίες προέκυψαν από τον Ιούνιο του 2013 έως την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού το 2015, τα έξοδα της ΕΡΤ Α.Ε. επιβαρύνθηκαν εκτάκτως με το ποσό των 68,6 εκατ. ευρώ. Η έκτακτη αυτή επιβάρυνση είχε αποτέλεσμα οι ζημίες προ φόρων να διαμορφωθούν στα 13,9 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα αυτά εγκρίθηκαν ομόφωνα στη σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία, επίσης, όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές της οικονομικής χρήσης 2020.