ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Σε προανάκριση ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ


Στην Πταισματοδίκη Αθηνών του 30ου Προανακριτικού Τμήματος κλήθηκε ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε., Φ. Κ. για παροχή εξηγήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του e-tetradio, η κλήση έγινε μετά από μήνυση αλληλέγγυων οργανώσεων από τη Μυτιλήνη.
Αν ισχύουν οι πληροφορίες, αφορά την κάλυψη της ΕΡΤ των γεγονότων με τα επεισόδια των ντόπιων με τις μονάδες των ΜΑΤ που έκαναν απόβαση στο νησί, τον Φεβρουάριο του 2020. Η κλήση του «Γ. Δ. Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε., Φ. Κ. για παροχή εξηγήσεων» ανέβηκε στη Διαύγεια και δημιουργεί απορία που την υπόθεση δεν την ανέλαβε η νομική υπηρεσία της ΕΡΤ αλλά εξωτερική δικηγορική εταιρία.
Το απόσπασμα από τη Διαύγεια:
"Την ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, στην Δικηγορική εταιρεία Αθηνών, με την επωνυμία «Β. Α. & Ο. Τ. Δικηγορική Εταιρεία» και ειδικότερα στην διαχειρίστρια αυτής κα Ο. Τ., Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να χειριστεί την ποινική υπόθεση που αναφέρεται στην από 8.3.2022 κλήση της Πταισματοδίκη Αθηνών του 30ου Προανακριτικού Τμήματος προς τον Γ. Δ. Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε., Φ. Κ. για παροχή εξηγήσεων, να συντάξει υπόμνημα παροχής εξηγήσεων και να παραστεί από κοινού με τον Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε., κ. Φ. Κ. ενώπιον της Πταισματοδίκη Αθηνών του 30ου Προανακριτικού Τμήματος. Η αμοιβή της καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) πλέον Φ.Π.Α."

- από το e-tetradio