ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Εθελούσια έξοδος στην ΕΡΤ


Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση ζητάει νομικές συμβουλές για θέματα εθελουσίας. Ανατέθηκε λοιπόν στον Δικηγόρο Αθηνών Διονύσιο Βασ. Ρίζο η παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης σε θέματα.. εθελούσιας εξόδου εργαζομένων της ΕΡΤ.
Μάλιστα όρισαν και Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
Ντούμα Ηλέκτρα – Ιωάννα, Πρόεδρος,
Σιάχρας Ιωάννης, μέλος
Γ. Κωνσταντινίδου Αθηνά, μέλος
Το σχέδιο αλλαγής της ανθρωπογεωγραφίας της ΕΡΤ, μαζί με άλλες παραμέτρους όπως οι συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων, μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή. - από το e-tetradio