ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με ΙSO!

To Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανανέωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά την πιστοποίηση ISO
9001:2015 και ISO 14001:2015 και εξακολουθεί να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του.
Την πιστοποίηση έκανε Φορέας με ηγετική θέση στο χώρο των Επιθεωρήσεων-Πιστοποιήσεων, ο
οποίος παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή..
αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας διεθνώς.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τις εγκαταστάσεις του
ΣΕΦ πιστοποιήθηκε στις 30/4/2018. Με τη πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείριση, η Διοίκηση
του ΣΕΦ επέλεξε την προαιρετική διαδικασία επιθεώρησης της λειτουργίας του σταδίου από τον
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ετησίως, με δέσμευση για συνεχή βελτίωση, για τήρηση της
νομοθεσίας και για την προστασία του περιβάλλοντος.