ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 7 Μαΐου 2019

Αδεια αίθουσα: δεν «πέρασε» το νέο καταστατικό της ΕΣΗΕΜΘ

Δεν κατέστη δυνατή η αλλαγή καταστατικού στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, καθώς η καταστατική της συνέλευση, που έγινε σήμερα στη ΔΕΘ, δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των δημοσιογράφων, που θα ψήφιζαν υπέρ των νέου καταστατικού. Αν και υπήρξε πρόταση η ψηφοφορία να γίνει..
κατά άρθρο και η αλλαγή να μη πάει «πακέτο», το ΔΣ δεν θέλησε να ακούσει τη φωνή της… λογικής. Να σημειωθεί πως από τα 800 περίπου μέλη της ΕΣΗΕΜΘ, στη ΓΣ έλαβαν μέρος μόλις 156!
(Η εικόνα στο Ν. Γερμανός μιλάει απο μόνη της…)

Ιδού και η σχετική ανακοίνωση:
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΜ-Θ. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1.
Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 156 από τα 241 οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Για το θέμα 1 της Ημερήσιας Διάταξης ψήφισαν: 144. Βρέθηκαν στην κάλπη 144 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 142. Άκυρα: 2.
Για τα θέματα 2-6 της Ημερήσιας Διάταξης: ψήφισαν:144. Βρέθηκαν στην κάλπη 144 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 143. Άκυρο 1.
Κατά τη διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:
Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού ΕΣΗΕΜ-Θ: Ψήφοι: Ναι: 109, Όχι: 25, Λευκά: 8.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, η τροποποίησή του πρέπει να εγκριθεί από τα 3/4 των παρόντων στη ΓΣ μελών, συνεπώς, με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα η τροποποίηση του Καταστατικού δεν εγκρίνεται.
Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ψήφοι: Ναι: 115, Όχι: 18, Λευκά: 6.
Απολογισμός χρήσης 2018. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
Ψήφοι: Ναι: 114, Όχι: 19, Λευκά: 2.
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2019.
Ψήφοι: Ναι: 113, Όχι: 16, Λευκά: 4.
Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.
Ψήφοι: Ναι: 123, Όχι: 10, Λευκά: 5.
Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.
Ψήφοι: Ναι: 124, Όχι: 10, Λευκά: 4.
-πηγή: