ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη Δημοσιογραφικών Βραβείων


Το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση για 37η χρονιά, θα απονείμει στις αρχές Φεβρουαρίου 2022 τα καθιερωμένα Δημοσιογραφικά Βραβεία σε δημοσιογράφους που έχουν.. να παρουσιάσουν σημαντικές Δημοσιογραφικές επιτυχίες, σε εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, φωτορεπορτάζ και οι οποίοι διακρίθηκαν για το σεβασμό τους στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Επίσης θα απονέμει και Τιμητικές Διακρίσεις και Ειδικά Βραβεία σε Δημοσιογράφους και φορείς ΜΜΕ που διακρίθηκαν για το έργο τους.
Τα Βραβεία θα απονεμηθούν για δημοσιογραφικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εντός των ετών 2020- 2021 καθώς πέρυσι λόγω των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας covid-19 δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή απονομής δημοσιογραφικών βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων.
Η επιλογή των προς βράβευση δημοσιογράφων θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους δημοσιογραφικών Ενώσεων και έγκριτους δημοσιογράφους.
Το Ίδρυμα θα δέχεται υποψηφιότητες για βράβευση ή για τιμητικές διακρίσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021.
Οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Ιδρύματος του Ιδρύματος, Βασ. Σοφίας 27, Αθήνα, 4ος όροφος.
Στον κάθε φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να υπάρχει σύντομο βιογραφικό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δύο εισηγήσεις υποστήριξης της υποψηφιότητας με τεκμηρίωση της προτάσεως, αντίγραφα του υπό αξιολόγηση έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Ιδρύματος και στα τηλέφωνα
· 210 7245550
· 210 7245558

Προκήρυξη Υποτροφιών 

Το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση στα πλαίσια του σκοπού του προκηρύσσει Δύο (2) υποτροφίες

1.Μία (1) υποτροφία για σπουδές στο διετές, δίγλωσσο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (eci-org.eu) που υλοποιείται από το Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI) και το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση, και το Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ. Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα διάρκειας από Δεκέμβριο του 2021 έως Δεκέμβριο του 2023, απευθύνεται σε δημοσιογράφους και αποφοίτους σχολών ΜΜΕ/ Επικοινωνίας / Κοινωνικών Επιστημών. Ο επιλεγείς πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψει στην Αυστρία κατ’ελάχιστον για 2 περιόδους, κατά τους μήνες Ιούνιο 2022 και Ιούνιο 2023. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής. Το σύνολο των διδάκτρων είναι 9.150 ευρώ. Το Ίδρυμα με την υποτροφία καλύπτει για τον υπότροφο μέρος του συνολικού κόστους των διδάκτρων ήτοι 3.000,00 ευρώ. Το υπόλοιπο βαρύνει τον υπότροφο. Η υποτροφία περιλαμβάνει το κόστος διαμονής των περιόδων στην Βιέννη.
2.Μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο Δημοσιογραφία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας διετούς διάρκειας. Το ποσό της υποτροφίας είναι 2.000,00 ευρώ (δύο χιλιάδες) και καλύπτει ολόκληρο το τέλος φοίτησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει προηγουμένως να έχουν γίνει δεκτοί από το ανωτέρω τμήμα του ΑΠΘ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο μέχρι την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 στη γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Βασ. Σοφίας 27, (4ος όροφος), Αθήνα, τηλ. 210 7245550, 210 7245558, καθημερινώς 10.00 π.μ. – 03.00 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής. Ειδικά και μόνο για τους ενδιαφερόμενους για την πρώτη (1) υποτροφία είναι δυνατόν να υποβληθεί ο φάκελος και σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένα έγγραφα) μέχρι την παραπάνω προθεσμία, στα email: info@idrbotsi.gr και admissions@eci-org.eu.
Ο πλήρης φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει 1) Βιογραφικό. 2) Αντίγραφο πιστοποιητικού Σπουδών.3) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας από την οποία να φαίνεται η Ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35ο έτος. 4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (κομίζεται από τους επιτυχόντες και κατόπιν προθεσμίας). Οι υποτροφίες στο ECI χορηγούνται με την προϋπόθεση αποδοχής του υποψηφίου από το Ινστιτούτο. Για την υποτροφία στο ΑΠΘ απαιτείται Βεβαίωση της Σχολής ότι έγινε δεκτός/ή για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει μετά από ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.