ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Οριστικά η έκτη τηλεοπτική άδεια στον Μαρινάκη

Απόφαση του ΕΣΡ: Η Αλτερ Εγκο θα πρέπει να δώσει 3,5 εκατ. μέσα σε δύο εβδομάδες

Το ΕΣΡ ανακηρύσσει,κατά πλειοψηφία, και κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό, οριστική δικαιούχο άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου με βάση την Προκήρυξη 1/2019 του ΕΣΡ την εταιρεία με την επωνυμία..
«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Τα παραπάνω αναφέρει σημερινή απόφαση τυ Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και συμπληρώνει:
Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 και το Σημείο 7.2. της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ, η ανωτέρω οριστική δικαιούχος οφείλει να προβεί στην καταβολή της πρώτης δόσεως της αδείας της (ύψους 3.500.000 ευρώ) εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπληρωμής της πρώτης αυτής δόσεως, η οριστική δικαιούχος εκπίπτει αυτομάτως της αδείας και καταπίπτει ταυτοχρόνως η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής της στην προκηρυχθείσα αδειοδότηση.
 Κρίθηκε,αποφασίστηκε την 17ηΣεπτεμβρίου 2019 και δημοσιεύτηκε αυθημερόν.Με αυτή την απόφαση του ΕΣΡ δοθηκε οριστικά η έκτη τηλεοπτική άδεια στην Άλτερ Έγκο ΜΜΕ ΑΕ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη.