ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

Στο Εφετείο για το άρθρο 99 ο Ελεύθερος Τύπος

Στην υποβολή Έφεσης κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου που είχε απορρίψει την αίτηση συμφωνίας εξυγίανσης προχώρησε η ΗΜΕΠΕΤ Α.Ε. που εκδίδει τον Ελεύθερο Τύπο. Η αίτηση αναμένεται να εκδικαστεί στις 7 Ιουνίου του 2018.
Το Πρωτοδικείο είχε απορρίψει την αίτηση κρίνοντας ότι από τις αποδείξεις που προσκομίστηκαν δεν πιθανολογήθηκε ότι η εταιρία θα καταστεί βιώσιμη. Επίσης είχε απορρίψει την αίτηση μεταξύ άλλων  γιατί δεν υπήρχε λεπτομερής καταγραφή της ταυτότητας των πιστωτών ούτε είχε κοινοποιηθεί.. η συμφωνία και το επιχειρηματικό σχέδιο σε όλους τους πιστωτές συμπεριλαμβανόμενου του ελληνικού δημοσίου.
Η εταιρία στην Έφεσή της ισχυρίζεται ότι το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν εκτίμησε ορθά τις αποδείξεις που προσκόμισε η εταιρία και επικαλείται σειρά επιχειρημάτων προκειμένου να καταρρίψει την πρωτόδικη απόφαση ως νομικά εσφαλμένη.
Υπενθυμίζεται ότι εταιρία ΗΜΕΠΕΤ στην αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της, με βάση την πτωχευτική νομοθεσία, η οποία εκδικάστηκε το Μάρτιο του 2017 είχε συγκεντρώσει ποσοστό συναίνεσης 60,1% μόλις δηλαδή 0,1% πάνω από το όριο που προβλέπει η νομοθεσία.
Η εταιρία με βάση τα στοιχεία ισολογισμού που είχε προσκομίσει,  στα τέλη του εμφάνιζε σύνολο υποχρεώσεων 20,478 εκ Ευρώ και το Σεπτέμβριο του 2016 (τα τελευταία στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση) οι υποχρεώσεις της είχαν ανέλθει σε 23,1 εκατ. ευρώ.
Το Δεκέμβριο του 2015 οι τραπεζικές υποχρεώσεις διαμορφώνονταν σε 5,314 εκατ. ευρώ και το Σεπτέμβριο του 2016 μειώνονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση επικύρωσης δραματικά σε 2,311 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμηθευτές εκτινάσσονται από 6,15 εκατ. ευρώ στα 10,5 εκατ. ευρώ.
Και το ερώτημα είναι πως μπορεί μια εταιρία με ετήσιο τζίρο το 2015 στα επίπεδα των 2,1 εκατ. ευρώ να δημιουργεί άνοιγμα σε προμηθευτές της τάξεως των 4,35 εκατ. ευρώ σε διάστημα μόλις 9 μηνών και την ίδια στιγμή να μειώνει τις δανειακές της υποχρεώσεις.
Βέβαια στην έφεσή της η εταιρία ισχυρίζεται ότι η πορεία της μέχρι σήμερα δικαιώνει τις εκτιμήσεις της για βιωσιμότητα και ότι είχε αύξηση κερδών το 2016 κατά 326 χιλιάδες ευρώ τα οποία δαπάνησε για κάλυψη υποχρεώσεων.
Επίσης ισχυρίζεται ότι το 2017 μείωσε το κόστος λειτουργίας κατά 171 χιλιάδες και 120 χιλιάδες το 2016 ενώ για το 2016 αναφέρει ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 44%.

Νίκος Καρούτζος (nkaroutzos@gmail.com)
 - bankingnews