ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

H EΣΗΕΑ ζητά από τα κανάλια στοιχεία για τους δημοσιογράφους τους


Eπιστολή προς τους Διευθύνοντες Συμβούλους των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών και της ΕΡΤ, απέστειλε σήμερα tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ζητώντας τον ακριβή αριθμό των δημοσιογράφων που απασχολούνται στον ενημερωτικό τομέα καθώς επίσης και τη σχέση εργασίας τους.
Επιπλέον, το Δ.Σ. ζητεί να ενημερωθεί για τον αριθμό των συναδέλφων που προσφέρουν υπηρεσίες μέσω εταιρειών παραγωγής και συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο:
Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,
Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της απασχόλησης συναδέλφων μας δημοσιογράφων μέσω εταιρειών παραγωγής τηλεοπτικού ενημερωτικού προγράμματος έχει ενταθεί. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων μας απασχολείται σε εταιρείες παραγωγής με ελαστικές σχέσεις εργασίας και κατά κανόνα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Για εμάς, τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική Ένωση της χώρας, ο κανόνας της σταθερής απασχόλησης των συναδέλφων μας δημοσιογράφων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας από τους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, χωρίς ενδιάμεσους, είναι αδιαπραγμάτευτος.
Το φαινόμενο αυτό μας προβληματίζει καθώς παρατηρούμε τη σταθερή υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων στη δημόσια και την ιδιωτική τηλεόραση. Έχουμε συνεπώς, ως δημοσιογραφική Ένωση, εύλογο καθήκον να καταγράψουμε την έκταση του φαινομένου και να αναλάβουμε, θεσμικά, πρωτοβουλίες για την ανάσχεση του.
Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε τον αριθμό των δημοσιογράφων που απασχολεί ο τηλεοπτικός σας σταθμός, ως εργοδότης, τόσο με συμβάσεις αορίστου όσο και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθώς και τον αριθμό των συναδέλφων μας που απασχολούνται για τις ανάγκες του ενημερωτικού σας προγράμματος μέσω εταιρειών παραγωγής και συνδεδεμένων επιχειρήσεων."