ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

Γενική Συνέλευση ΕΔΟΕΑΠ: Υπερψηφίστηκαν οικονομικές καταστάσεις, προϋπολογισμοί και απαλλαγή ΔΣ


Με τη συμμετοχή 1.792 ασφαλισμένων-άμεσων μελών, κατά την ώρα της έναρξης της ψηφοφορίας, διεξήχθη διαδικτυακά, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η ετήσια γενική τακτική συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ.
Στη συνέλευση έγιναν καθολικά αποδεκτές και υπερψηφίστηκαν: η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2021, του αναμορφωμένου προϋπολογισμού 2022, του προϋπολογισμού 2023 και η απαλλαγή του ΔΣ για τη διαχειριστική περίοδο 2021.
Οι ασφαλισμένοι, επίσης, ενημερώθηκαν με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2021.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:
  • Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιόδου 2021 μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Υπέρ: 1.587, Κατά: 65, Λευκό: 140
  • Υποβολή και έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού 2022. Υπέρ: 1.594, Κατά: 72, Λευκό: 125
  • Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2023. Υπέρ: 1.582, Κατά: 81, Λευκό: 126
  • Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική περίοδο 2021. Υπέρ: 1.238, Κατά: 249, Λευκό: 300