ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Εξοικονόμηση 86% από τις μικροβιολογικές εξετάσεις

Σημαντική μείωση, σε ποσοστό που φθάνει στο -86% την εξοικονόμηση κόστους επί του μικροβιολογικού τμήματος εντός Οργανισμού, εξασφάλισε ο ΕΔΟΕΑΠ, χάρη στη σύμβαση που έχει συνάψει από την 24η Ιανουαρίου 2019 με εξειδικευμένο εργαστήριο.
Βεβαίως ο Οργανισμός διατηρεί το υγειονομικό προσωπικό του τμήματος για τη διενέργεια των.. αιμοληψιών και τις επείγουσες εξετάσεις, ενώ η αποστολή των δειγμάτων και η παραλαβή των αποτελεσμάτων γίνεται αυθημερόν. Με τη σύμβαση, κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού, επετεύχθη μείωση του κόστους κατά 86% επί του κρατικού τιμολογίου.
Όπως προαναφέρεται, η σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία προβλέπει αυθημερόν παράδοση των αποτελεσμάτων (πλην των δειγμάτων που απαιτούν εξειδικευμένο έλεγχο όπως π.χ. καλλιέργειες, ορμονολογικές, καρκινικοί δείκτες) και για τα επείγοντα παράδοση εντός τρίωρου. Προηγουμένως τηρείτο η ίδια διαδικασία, αλλά το τότε επιλεγέν διαγνωστικό επιβάρυνε τον ΕΔΟΕΑΠ με κόστος το κρατικό τιμολόγιο και επιπλέον αμοιβή έως 20%. Η διοίκηση του Οργανισμού διαβεβαιώνει τους ασφαλισμένους για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησής τους, προαναγγέλλοντας και τη διεύρυνση ωραρίου του μικροβιολογικού έως τις 7 μμ καθημερινώς (από τις 5 μμ που ισχύει έως τώρα), προκειμένου η λειτουργία του να συμπίπτει με το ωράριο των ιατρών εντός του Οργανισμού, σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε επείγουσα εξέταση. Με αυτόν τον τρόπο –μεταξύ άλλων– διασφαλίζονται και οι εργασιακές θέσεις του μικροβιολογικού, για τις οποίες ουδέποτε ετέθη ζήτημα, παρά την περί του αντιθέτου παραπληροφόρηση, ακούσια ή μη.