ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Ο «διευρυμένος» ΕΔΟΕΑΠ και η ΕΣΠΗΤ

Eρωτήσεις - απαντήσεις για τον «διευρυμένο» ΕΔΟΕΑΠ και τι ισχύει για την Ενωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ)

Τι αλλάζει στην ασφάλιση των μελών της ΕΣΠΗΤ με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον ΕΔΟΕΑΠ;
Ο ΕΔΟΕΑΠ μέχρι την ψήφιση της τροπολογίας (ν.4498 – ΦΕΚ 172/16-11-2017, άρθρα 20-26) ασφάλιζε ΜΟΝΟ τα μέλη των Ενώσεων ΕΣΗΕΑ – ΕΠΗΕΑ – ΕΣΗΕΜΘ – ΕΠΗΕΘ, καθώς προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποιος στην ασφάλισή του (κλάδοι ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ) ήταν να εγγραφεί σε κάποια από τις τέσσερις ιδρυτικές Ενώσεις – μετόχους του.
Τώρα, στην ασφάλισή του υπάγονται «όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.. Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου», εξαιρουμένων όσων υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΑΣ (ασφάλιζε έως την ψήφιση της τροπολογίας μόνο μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ) και του ΕΤΑΣ (ασφάλιζε έως την τροπολογία μόνο μέλη της ΕΣΗΕΣΘΕΕ).
Είναι πλέον φορέας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και συνακόλουθα μεταφέρονται εκεί άμεσα (από την 1η Δεκεμβρίου 2017) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ oι εισφορές των εργαζομένων, για τους κλάδους ΥΓΕΙΑΣ (που αποδίδονταν στον ΕΟΠΥΥ), ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ και ΕΦΑΠΑΞ (που αποδίδονταν στο ΕΤΕΑΕΠ, πρώην ΤΑΙΣΥΤ/Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΠ ΜΜΕ), ενώ η επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ θα απονεμηθούν με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (αποδίδει ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, ενώ η επιβάρυνση ανά ασφαλιστικό φορέα επιμερίζεται με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και δεν συναθροίζεται. Παράδειγμα: Ασφαλισμένος έχει 20 χρόνια ΤΑΙΣΥΤ + τα τελευταία 15 χρόνια ΕΔΟΕΑΠ. Η απονομή της επικουρικής γίνεται από τον ΕΔΟΕΑΠ, ως τελευταίο φορέα ασφάλισης (στα 62 ή στα 67 έτη ηλικίας), αλλά ο υπολογισμός της σύνταξης επιμερίζεται: 20 χρόνια από το ΤΑΙΣΥΤ (που πρέπει να αποδώσει τις αναλογούσες εισφορές και προσόδους στον φορέα που απονέμει τη σύνταξη) + 15 χρόνια από τον ΕΔΟΕΑΠ.
Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που υπάγονται και οι άνεργοι της ΕΣΗΕΑ.
Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ. Συνεχίζουν να υπάγονται οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι, που είναι μέλη των ιδρυτικών Ενώσεων του ΕΔΟΕΑΠ, ΕΣΗΕΑ - ΕΠΗΕΑ - ΕΣΗΕΜΘ - ΕΠΗΕΘ.
• Πώς διαμορφώνεται το νέο ύψος των εισφορών;
Για τα μέλη της ΕΣΠΗΤ, που υπάγονταν στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Β’ Διεύθυνση / πρώην ΤΑΙΣΥΤ), η αλλαγή ασφαλιστικού φορέα συνεπάγεται ΑΚΡΙΒΩΣ IΔΙΕΣ εισφορές, με αυτές που πλήρωναν έως τώρα (μεικτά, μαζί με τις εργοδοτικές) για τους κλάδους ΥΓΕΙΑΣ (2,55% ο εργαζόμενος  + 4,55% ο εργοδότης) και ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ (3,5% ο εργαζόμενος + 3,5% ο εργοδότης). Στον κλάδο ΠΡΟΝΟΙΑΣ (εφάπαξ), οι μεικτές εισφορές ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ κατά 3%. Από 2% ο εργαζόμενος + 2% ο εργοδότης, γίνονται 1% μόνο από τον εργαζόμενο.
* Αναλυτικά για το πώς έχουν διαμορφωθεί οι εισφορές μας από 1/1/2017 και πώς θα εξελιχθούν σε ό,τι αφορά την κύρια ασφάλισή μας, καθώς προοδευτικά θα αυξάνονται οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, δείτε την εγκύκλιο: http://etapmme.files.wordpress.com/2017/03/eisfores2017etapmme.pdf.
Τα μέλη της ΕΣΠΗΤ, που ΔΕΝ υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) -εργαζόμενοι σε sites, γραφεία Τύπου, εργαζόμενοι στην Περιφέρεια, που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή του ΤΣΠΕΑΘ, αλλά δεν τους ενέγραφαν ως μέλη η ΕΣΗΕΠΗΝ και η ΕΣΗΕΣΘΕΕ και συνδικαλίζονταν στην ΕΣΠΗΤ-, ΔΕΝ είχαν και ΔΕΝ θα έχουν εισφορές για εφάπαξ στον ΕΔΟΕΑΠ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για κάθε ΝΕΟ ασφαλισμένο, που θα υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, εφόσον προέρχεται από ασφαλιστικό φορέα που δεν υπήρχαν κρατήσεις για εφάπαξ ή είναι νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας.
• Τι είναι ο νέος πόρος 2% με τον οποίο «προικοδοτείται» ο χρεοκοπημένος αυτοδιαχειριζόμενος Οργανισμός, που μετεξελίχθηκε σε φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, για να διασωθεί;
Θεσπίζεται σε αντικατάσταση του αγγελιοσήμου ποσοστό 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης του περιεχομένου τους και εισπράττεται/αποδίδεται  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στον ΕΔΟΕΑΠ, που πλέον εξοπλίζεται με διατάξεις ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), για την αναγκαστική είσπραξη των εισφορών και του πόρου, ενώ έχει τη δυνατότητα να αναθέτει στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών) την είσπραξη των οφειλών, την υποστήριξη για τα καθυστερούμενα και ανείσπρακτα κ.λπ. Ωστόσο, αρκετές συλλογικότητες εργοδοτών και μεμονωμένων επιχειρήσεων έχουν διατυπώσει ρητά την αντίθεσή τους σε αυτόν και την πρόθεσή τους να τον προσβάλλουν δικαστικά. Άρα, η εφαρμογή του, αν τελικά οι εργοδότες πραγματοποιήσουν τις απειλές τους και τον προσβάλλουν, θα εξαρτηθεί από την απόφαση του ΣτΕ.
Στηρίζουμε το νέο πόρο 2% κόντρα στις επιδιώξεις των εργοδοτών
• Ποιο πρόβλημα δημιουργείται για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ και ΤΑΤΤΑ), που λαμβάνουν επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ ή έχουν καταβολές/ατομικές μερίδες για επικούρηση και εφάπαξ εκεί, καθώς και για τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους (τεχνικοί ΕΡΤ) του πρώην ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης - Τουρισμού);
Το ΕΤΕΑΕΠ χάνει ΟΛΑ τα έσοδά του (εισφορές ασφαλισμένων + νέος πόρος), από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς και κρατάει μόνο τις ΔΑΠΑΝΕΣ για την καταβολή των συντάξεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα αποθεματικά του, που πλέον θ’ αρχίσουν να δαπανώνται για τις τρέχουσες καταβολές συντάξεων. Είναι σχεδόν βέβαιες οι ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, τόσο για τους νυν συνταξιούχους, όσο και για τους εργαζόμενους, που μεταφέρονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στον ΕΔΟΕΑΠ, σε ό,τι αφορά την αναλογούσα επικουρική από το ΕΤΕΑΕΠ που θα λάβουν στο μέλλον με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης, καθώς το σύστημα καταβολής των επικουρικών συντάξεων είναι πλέον αμιγώς ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
Διεκδικούμε το αναλογούν τμήμα του νέου πόρου 2% για τις υφιστάμενες ατομικές μερίδες των συνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αλλά και των εργαζομένων που μεταφέρονται με διατάξεις διαδοχικής Ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που προβλέπει ο ν.4498/2017 αυτές να αποδίδονται στα ΤΕΑΣ/ ΕΤΑΣ της Περιφέρειας, με τροπολογία, ή με προσφυγή στο ΣτΕ, εάν το αίτημά μας δεν γίνει δεκτό.
Τι ακριβώς αλλάζει στη λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ;
Εκτός του νομοθετικού μετασχηματισμού του σε φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ ενσωματώνονται βασικές διατάξεις που διέπουν το ΕΤΕΑΕΠ  και εισήχθησαν με το νομοθετικό πλαίσιο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Δηλαδή, ακολουθείται ρητά το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ως προς τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ, ενώ κάθε χρόνο υποχρεούται στην εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, βάσει των αποτελεσμάτων της οποίας ΘΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) οι δαπάνες για παροχές υγείας, και το ύψος των επικουρικών συντάξεων. Σημειωτέον ότι οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών, όπως καθορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ. Άρα κανένα ύψος παροχής ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ.
Eντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, η τωρινή διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ (με την προσθήκη δύο ακόμη μελών, ενός εκπροσώπου των εργοδοτών και ενός εκπροσώπου των εργαζομένων, που προτείνεται από τις τέσσερις ιδρυτικές Ενώσεις) οφείλει να αναθεωρήσει - εξειδικεύσει και κωδικοποιήσει το καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ, ώστε να επικυρωθεί με Υπουργική Απόφαση και να προχωρήσει στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των 10 από τα 11 μέλη του Δ.Σ. (ο 11ος προτείνεται/διορίζεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τον υπουργό).
• Θα ασφαλίζονται μπλοκάκια (ΔΠΥ) στον ΕΔΟΕΑΠ;
Δεν υπάρχει καμία ρητή πρόβλεψη στον Ν. 4498/2017, πλην της γενικής αναφοράς, ότι με βάση το Ν. 4387/2016 ως μισθωτοί νοούνται όσοι έχουν έως ΔΥΟ εργοδότες, ακόμη κι αν αμείβονται με ΔΠΥ.  ΘΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΔΠΥ ΕΩΣ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ, αλλά όσοι έχουν πάνω από δύο θεωρούνται επιτηδευματίες και ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ρητά και κατηγορηματικά.
• Είναι βιώσιμος ο νέος ΕΔΟΕΑΠ;
Κανείς δεν μπορεί να  το επιβεβαιώσει. Ακόμη και οι συνδικαλιστές που αποδέχθηκαν τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση, είναι πολύ επιφυλακτικοί και μιλούν για  προσωρινή λύση, που δίνει μικρή ανάσα επιβίωσης στον Οργανισμό. Ουδείς γνωρίζει τον αριθμό των ασφαλισμένων, το ύψος των αποδοχών, τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην ασφάλισή του, την τύχη και το ύψος του 2%, αλλά και τις καταστατικές αλλαγές ως προς το εύρος των ασφαλιστέων προσώπων, που πρέπει να διαμορφωθούν μέσα στο α’ εξάμηνο του 2018, από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ.
• Τι σημαίνει πρακτικά για τα μέλη της ΕΣΠΗΤ; Η αλλαγή αυτή τα συμφέρει;
Η ΕΣΠΗΤ κόβεται στα δύο. Η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση για τους εργαζόμενους, καθώς ενιαιοποιούνται οι εισφορές τους σταδιακά (εξαιρούνται προς το παρόν τα συνεισπραττόμενα ΟΑΕΔ, Εργατική Εστία ΟΕΚ), ενώ  ανοίγει ο δρόμος για ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, για όλους τους δημοσιογράφους, όταν και αν επανέλθουν. Αδικεί ΚΑΤΑΦΩΡΑ τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ μας, καθώς πετιούνται έξω από τον «διευρυμένο» ΕΔΟΕΑΠ, όπου παραμένουν ως έχουν (ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ) οι συνταξιούχοι της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ, της ΕΣΗΕΜΘ και της ΕΠΗΕΘ. Διεκδικούμε ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ για τους συνταξιούχους μας, σε ό,τι αφορά τις ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. 
• Θα εκπροσωπείται η ΕΣΠΗΤ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ;
Οι Ενώσεις ΔΕΝ έχουν πλέον την παραμικρή άμεση σχέση με τη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ. Αυτή θα εκλέγει τα 10 από τα 11 μέλη της με καθολική ψηφοφορία και ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο από το ΣΥΝΟΛΟ των ασφαλισμένων της, κάθε τρία χρόνια. Έχουν μόνο έμμεση σχέση πια.
• Επηρεάζεται η αυτοτέλεια της ΕΣΠΗΤ;
Η αυτοτέλεια της ΕΣΠΗΤ είναι αποκλειστικό θέμα των μελών της και της Γενικής Συνέλευσής της, εάν και εφόσον δρομολογηθούν οι προϋποθέσεις για την ενοποίηση πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Ενώσεων. Ως ΔΑΕΚΔ πάντα υποστηρίζαμε την ασφαλιστική και συνδικαλιστική ενοποίηση του κλάδου: «ΜΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ – ΕΝΙΑΙΑ ΣΣΕ – ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ/ΠΑΡΟΧΕΣ». Αλλά ακόμη κι αν τα μέλη της ΕΣΠΗΤ επιλέξουν την αυτόνομη πορεία, το μεγάλο θέμα είναι η χρηματοδότηση των Σωματείων, κι αν αυτή επαρκεί για να είναι βιώσιμα. Η ΕΣΠΗΤ (όπως και οι άλλες Ενώσεις) έχει μοναδικό έσοδο τις συνδρομές των ΕΝΕΡΓΩΝ μελών της, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2016, οπότε καταργήθηκε το αγγελιόσημο.
Προσφεύγουμε στο ΣτΕ εάν δεν εξασφαλιστούν ισότιμα δικαιώματα
για όλους τους εργαζόμενους, ανέργους
και συνταξιούχους των ΜΜΕ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ