ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Η Ε.Ι.Η.Ε.Α. για την επίθεση στα γραφεία της «Δημοκρατίας»

Ανακοίνωση της Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών:
"Η Ε.Ι.Η.Ε.Α. εκφράζει την ανησυχία της για τις διαδοχικές επιθέσεις από ομάδες «αγνώστων» στα γραφεία της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, σε διάστημα μόλις μιάς εβδομάδας. Οι ενέργειες αυτές, που στρέφονται συνολικά κατά του Τύπου, πρέπει να καταδικάζονται..
άμεσα και δημόσια από όλους.
Η Ενωση συμπαρίσταται στους εργαζόμενους και στην εκδοτική επιχείρηση της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, υπογραμμίζοντας ότι κανένας φορέας ενημέρωσης και διάδοσης γνώμης δεν
φιμώνεται από εκδηλώσεις τρομοκράτησης και από απειλές.
Η Πολιτεία και τα αρμόδια όργανά της οφείλουν να εντείνουν τα μέτρα προστασίας στους χώρους σύνταξης και έκδοσης των εφημερίδων."