ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Πανελλαδική κάλυψη των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ και από τη Βιοϊατρική

Σύμβαση συνεργασίας με το δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας της Βιοϊατρικής υπέγραψε η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ για την πανελλαδική κάλυψη των ασφαλισμένων του και στην προσπάθεια να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ασφαλισμένους και ιδιαιτέρως τους νέους ασφαλισμένους της περιφέρειας.
Η ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, με περισσότερους..
από 2.100 συνεργαζόμενους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και φυσικοθεραπευτές σε όλη τη χώρα, 25 ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα και περισσότερα από 524 ακόμα συνεργαζόμενα, κατανεμημένα σε κάθε περιφέρεια και νομό της Ελλάδας.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις για όλες τις ειδικότητες, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπευτική φροντίδα. Επιπλέον παρέχεται οδοντιατρική φροντίδα από δίκτυο οδοντιάτρων, με τις τιμές που καλύπτει ο ΕΔΟΕΑΠ για τους ασφαλισμένους του, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Όλες οι υπηρεσίες θα ισχύουν πανελλαδικά για όλους τους ασφαλισμένους στον ΕΔΟΕΑΠ. Οι ασφαλισμένοι μας της περιφέρειας αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων γιατρών, με δωρεάν (για τους ίδιους) επίσκεψη, καθώς και πρόσβαση σε διαγνωστικά κέντρα για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, καταβάλλοντας μόνον το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής τους επί του κρατικού τιμολογίου, αποφεύγοντας πλέον την ταλαιπωρία της προπληρωμής από τους ίδιους και της αποστολής των αποδείξεων για να πιστωθούν εκ των υστέρων τα ποσά που δικαιούνται από τον ΕΔΟΕΑΠ.

Tα ραντεβού

Για τις εν λόγω παροχές, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θα πρέπει να καλούν στο, αποκλειστικό για τον ΕΔΟΕΑΠ, συντονιστικό – τηλεφωνικό κέντρο της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ, (210 6966000, από ώρα 07:00 έως ώρα 22:00, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως ώρα 16:00 το Σάββατο) και για να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους σε γιατρό (βάσει ειδικότητας και περιοχής εξυπηρέτησης) ή σε διαγνωστικά κέντρα, δηλώνοντας τον ΑΜΚΑ τους. Επίσης, μπορούν, πριν κλείσουν το ραντεβού τους, να πληροφορούνται από το αντίστοιχο πεδίο για το δίκτυο της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.edoeap.gr), τους γιατρούς ανά ειδικότητα και ποιο διαγνωστικό κέντρο μπορεί να τους εξυπηρετήσει στην περιοχή τους. Για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου η ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ διαθέτει ιδιόκτητα πολυϊατρεία, ο ασφαλισμένος μπορεί να καλεί για ραντεβού απευθείας το κέντρο που επιθυμεί.

Δικαιολογητικά

Για την επίσκεψη στο γιατρό χρειάζεται η προσκόμιση ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή κάρτας ασφαλισμένου ΕΔΟΕΑΠ για όσους διαθέτουν), ώστε να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία, ενώ για τις διαγνωστικές εξετάσεις απαιτείται και το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό που έχουν λάβει από το γιατρό. Η εξέταση από το γιατρό θα γίνεται χωρίς την καταβολή ποσού συμμετοχής ή οποιουδήποτε άλλου αντιτίμου, ενώ στην περίπτωση που πραγματοποιήσουν διαγνωστικές εξετάσεις θα ενημερώνονται αντιστοίχως για το ποσό συμμετοχής που θα πρέπει να καταβάλουν, το οποίο θα αναγράφεται άλλωστε και στο παραπεμπτικό. Ειδικά για τις περιπτώσεις διενέργειας οδοντιατρικών εργασιών, οι ασφαλισμένοι θα ενημερώνονται για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν από το συντονιστικό κέντρο.