ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Αλλάζουν 17 φόροι ακινήτων το 2019 - Αναλυτικοί πίνακες

Μεταβολές σε 17 φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας έρχονται φέτος καθώς τίθενται σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, όπως προέκυψαν από την «αναπροσαρμογή» της 12ης Ιουνίου 2018.  Οι νέες αντικειμενικές τιμές εφαρμόζονταν μέχρι τις 31-12-2018 μόνο για τον υπολογισμό του..
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Για τον υπολογισμό όλων των υπολοίπων φόρων και τελών που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι προηγούμενες τιμές. Από την 1η-1-2019 όμως όλοι οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις στα ακίνητα προσδιορίζονται με βάση τις νέες
Ουσιαστικά, οι αντικειμενικές τιμές άλλαξαν από την 1η-1-2019 στο 58% των "ζωνών" όλης της χώρας, δηλαδή στην πλειονότητα των περιοχών όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων.

- διαβάστε αναλυτικά στο money-money (ΕΔΩ) ποιες κατηγορίες φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων στην ακίνητη περιουσία επηρεάστηκαν από τη μεταβολή των αντικειμενικών τιμών ζώνης στο 58% των περιοχών της χώρας