ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

«Ηλεκτροσόκ» στα κανάλια


Οι υπέρογκοι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας της ρήτρας προμήθειας, έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στον χώρο των ΜΜΕ. Εκείνη που φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα είναι η κρατική ραδιοτηλεόραση, καθώς χρηματοδοτείται από το ανταποδοτικό τέλος των τριών (3) ευρώ) που καταβάλουν τα νοικοκυριά μέσω των λογαριασμών παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ενεργειακή κρίση με την αύξηση της τιμής του ρεύματος από την επιβολή δυσβάστακτης ρήτρας χρέωσης στην προμήθεια ρεύματος προκαλεί προβληματισμό στην περίπτωση που οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και γίνονται διακανονισμοί για την αποπληρωμή τους.
Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν τον Μάρτιο να ενημερώσουν την ΕΡΤ για τις οφειλές των πελατών τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου Λιβάνιου (4779/2021) «οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το ανταποδοτικό τέλος, που δεν καταβάλλονται από τους υπόχρεους στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, εισπράττονται από την ΕΡΤ ΑΕ με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».
Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Μάρτιο αποστέλλουν στην ΕΡΤ εκκαθαριστική κατάσταση, με στοιχεία για τις συνολικές χρεώσεις ανταποδοτικού τέλους.
Ως προς τα ανείσπρακτα ποσά, η εκκαθαριστική κατάσταση πρέπει επιπροσθέτως να περιλαμβάνει στοιχεία των ληξιπρόθεσμων που έχουν υπαχθεί ή όχι σε ρύθμιση ή διακανονισμό.
Η εκκαθαριστική κατάσταση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έκθεση ορκωτού ελεγκτή για την ορθότητα των στοιχείων και μετά την αποστολή της εκκαθαριστικής κατάστασης στην ΕΡΤ οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαγράφουν από τις απαιτήσεις τους τις περιπτώσεις ανείσπρακτων ποσών».
  • Ενδεικτικά η απαίτηση της ΕΡΤ (μόνο) από τη ΔΕΗ κατά την ημερομηνία αναφοράς ανέρχεται στα 28.684.000 ευρώ, ενώ ποσό 23.652.000 ευρώ αφορά απαίτηση από δεδουλευμένα ανταποδοτικά τέλη των δύο τελευταίων μηνών του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού για το 2020.
Η προμήθεια της ΔΕΗ επί των εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση του 2020 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020) ανέρχεται στα 945.000 ευρώ, έναντι 834.000 ευρώ το 2019.

Οικονομίες κλίμακας στα ιδιωτικά κανάλια

Αντιστοίχως, κατακόρυφα αυξήθηκε και το λειτουργικό κόστος των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής, ιδίως εκείνων που είναι καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής (και με εγκαταστάσεις στούντιο), από την εκτίναξη της τιμής του ρεύματος.
Κύκλοι της τηλεοπτικής αγοράς αναφέρουν στο topontiki.gr ότι το «μπουγουριουντί» ρεύματος, από την εκτόξευσης της τιμής της κιλοβατώρας και το «χαράτσι» από τη ρήτρα προμήθειας είναι «τρισήμισυ έως τέσσερις φορές πάνω από ό,τι ήταν έως πρόσφατα»!
Τηλεοπτικά δίκτυα και μεγάλες εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, αναζητούν τρόπους για να καλύψουν το κόστος
Ήδη έχει αρχίσει συζήτηση στο εσωτερικό καναλιών αν θα πρέπει να επενδύσουν καταρχάς σε νέα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού/θέρμανσης και άλλων μορφών αυτοματισμού.

- από topontiki