ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Διεύρυνση υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ


Διεύρυνση των υπηρεσιών -λόγω και της πανδημίας- με συνεχή αναβάθμιση και καταγραφή των προβλημάτων, με συνεχείς προσπάθειες επίλυσής τους, αποτυπώνουν τα ετήσια στοιχεία του ΕΔΟΕΑΠ για το 2021. Στόχος η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-εργαζομένων στα ΜΜΕ σε όλη τη χώρα.
Ο Οργανισμός, μεταξύ άλλων, προέβη σε:
  • Σύνταξη και έγκριση νέου Κανονισμού Υγείας
  • Σύνταξη αναλογιστικής μελέτης
  • Ολοκλήρωση εφαρμογής υπολογισμού των συντάξεων (γήρατος), για χρόνο ασφάλισης από 1/7/2018 και του εφάπαξ, για χρόνο ασφάλισης από 1/12/2017, με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC)
  • Ολοκλήρωση διαγωνισμού για τη μελέτη αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού και σύνταξη σχετικής διακήρυξης Προμήθειας Λογισμικού-Υποδομών και Υπηρεσιών
  • Ανανέωση του δικτυακού τόπου edoeap.gr, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις παροχές του ΕΔΟΕΑΠ, και άμεση πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους εν ενεργεία, τους συνταξιούχους ασφαλισμένους και τους εργοδότες
  • Σύναψη επιπλέον συμβάσεων με ιδιωτικά θεραπευτήρια τόσο στην Αττική (Υγεία, Μητέρα, Λητώ, Ρέα) όσο και στην περιφέρεια (Creta Interclinic, Ιδιωτικό Θεραπευτήριο Χανίων και Θήλεος Υγεία στα Γιαννιτσά).
  • Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Στηρίζουμε την Ενημέρωση» έναντι της covid-19, με την κάλυψη έως και δύο rapid tests εβδομαδιαίως στους εργαζομένους στα ΜΜΕ. Rapid tests διενεργούνται και στους ασφαλισμένους που προσέρχονται για εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ
  • Δημιουργία Γραφείου Ποιότητας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την επικοινωνία των ασφαλισμένων και τη διαχείριση των παραπόνων τους
  • Διενέργεια ερευνών ικανοποίησης ασφαλισμένων από την τηλεφωνική επικοινωνία.