ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών στην ΕΣΗΕΑ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, έως και την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022 (18.00’) για τη διευκόλυνση όσων συναδέλφων αντιμετώπισαν προβλήματα στην κατάθεση των φακέλων, εντός της προθεσμίας που είχε ανακοινωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων κατατίθενται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, με την αποστολή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@esiea.gr και ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, συνοδευόμενες από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ, μετά την παραλαβή των ηλεκτρονικών φακέλων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, επικοινωνεί με τον/την υποψήφιο/α και του/της αποστέλλει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.
Τέλος, πληροφορούμε τους συναδέλφους ότι πέραν της 4ης Μαρτίου 2022 ουδεμία παράταση υποβολής αιτήσεων θα δοθεί.