ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Η ΕΣΠΗΤ προσυπογράφει...

Με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η υγειονομική κρίση όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, και ειδικότερα στον τρόπο που έχει επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις των δημοσιογράφων και τις συνθήκες εργασίας τους, το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, σε απόλυτη συμφωνία με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής και.. Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ- EFJ), παραθέτει σειρά μέτρων για την προστασία της ενημέρωσης, τη διάσωση των θέσεων εργασίας και τη στήριξη των εργαζομένων.
 • · Διαπραγματεύσεις με τις εταιρίες Google, Apple, Facebook, Amazon και Microsoft (GAFAM) για την είσπραξη φόρων επί των εσόδων που προκύπτουν στην εθνική επικράτεια.
[Αυτές οι εταιρίες σε πολλές χώρες δεν πληρώνουν φόρους ενώ εισπράττουν έσοδα, τα οποία υπολογίζονται σε 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο. Η επιβολή φόρου 6% σε αυτά τα έσοδα θα αποφέρει στη δημοσιογραφία * 54 δισεκατομμύρια δολάρια. Χρήση αυτών των κεφαλαίων για τη στήριξη κατά προτεραιότητα των δημόσιων ΜΜΕ, των ιδιωτικών και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, καθώς και των εθνικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, που δεν ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρίες. Αυτά τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να τεκμηριώνουν ότι χρήζουν ανάγκης.]
 • · Κίνητρα ενίσχυσης της ανάκαμψης της δημοσιογραφίας με την αναγκαία υποστήριξη, η οποία συντελεί στην επανεκκίνηση των αιθουσών σύνταξης των ειδήσεων, με επαρκώς στελεχωμένο προσωπικό από ικανούς επαγγελματίες που θα παρέχουν αξιόπιστες ειδήσεις και ενημέρωση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναβίωση επιχειρησιακών μοντέλων που έχουν αποτύχει στο παρελθόν. Χρήση αυτών των κεφαλαίων κατά προτεραιότητα για τη στήριξη ανεξάρτητων, συνεταιριστικών και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης.
 • · Δημιουργία ενός ταμείου κοινωνικής προστασίας με προτεραιότητα στη στήριξη των δημοσιογράφων, που αντιμετωπίζουν την επισφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων freelance), προκειμένου να απολαμβάνουν τον ελάχιστο εθνικό μισθό, να απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος και να τους δοθούν τραπεζικά δάνεια με χαμηλά επιτόκια.
 • · Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, τα ιδιωτικά καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν μειωμένης φορολογίας, εφόσον:
-Τηρούνται και σέβονται τον κοινωνικό διάλογο και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, όπως ορίζονται από τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ILO.
-Δεν γίνονται απολύσεις
-Δημοσιοποιούνται με διαφάνεια οι ετήσιοι απολογισμοί και προϋπολογισμοί των εταιριών.
-Ισχύει η διαφορετικότητα και ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
 • · Οι εταιρίες που έχουν λάβει χρηματοδότηση δεν θα μπορούν για πέντε χρόνια, να προβαίνουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές ή άλλες μοχλεύσεις εξαγοράς που θα έχουν ως αποτέλεσμα περικοπές των θέσεων εργασίας και μειώσεις μισθών.
 • · Οι επιχειρήσεις να απευθύνουν κάλεσμα στις Ενώσεις των εργαζόμενων να συμμετάσχουν στα διοικητικά τους συμβούλια.
 • · Δημιουργία διαφημιστικών προγραμμάτων εθνικής κλίμακας που προωθούν θέματα εθνικού ενδιαφέροντος με στόχο την ενίσχυση του οικονομικού τομέα της ενημέρωσης
 • · Αναμόρφωση των κανόνων ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης για την περαιτέρω ενίσχυση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.
 • · Επείγουσα νομοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία wistleblower της Ε.Ε. για την προστασία αυτών των πολιτών, που ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον.
 • · Στήριξη με φοροαπαλλαγές των ανεξάρτητων διανομέων του Τύπου, οι οποίοι εμπλέκονται στη διανομή των έντυπων μέσων ενημέρωσης. (Στη χώρα μας δυστυχώς υπάρχει μονοπώλιο στη διανομή Τύπου)
 • · Ενίσχυση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων
 • · Χρηματοδότηση της δωρεάν ψηφιακής συνδρομής των νέων σε ηλικία (6-18 ετών), όπως συστήνει η UNESCO ως μέρος της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση και φοροαπαλλαγές στις οικογένειες που έχουν συνδρομές σε μέσα ενημέρωσης.
 • · Ανάληψη πρωτοβουλιών επιμόρφωσης σε εθνικό επίπεδο από τα μέσα ενημέρωσης για την εξάλειψη της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων (fake news).

Πιστεύουμε ότι οι παραπάνω προτάσεις, σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης του Τύπου, που πρέπει επιτέλους άμεσα και πιο επιτακτικά από ποτέ να λάβει η πολιτεία, και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων αποτελούν τα δομικά στοιχεία για ένα νέο ουσιαστικό και αποτελεσματικό κοινωνικό και εργασιακό συμβόλαιο που – μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε- θα θωρακίσει την ενημέρωση με αξιοπιστία, διαφάνεια, πλουραλισμό και δικαιώματα, με μόνο στόχο την αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών και την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της αλήθειας.