Συγκεκριμένα η τροπολογία η οποία είναι ενταγμένη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την ασφάλεια των μεταφορών επιτρέπει στα συνδρομητικά κανάλια και στους μετόχους τους να κατέχουν υπό προϋποθέσεις άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια λειτουργίας.

Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται πως παραμένει ο κανόνας ότι ανώνυμη εταιρεία που κατέχει άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να κατέχει και άδεια παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης λήψης.

Ωστόσο «τίθενται αυστηρές, πλην όμως, αναγκαίες και αναλογικές προϋποθέσεις, συμβατές με το άρθρο 65 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΣΛΕΕ), η συνδρομή των οποίων επιτρέπει τη συμμετοχή των εν λόγω εταιρειών σε εταιρεία που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης».

Η συμμετοχή κάποιου παρόχου συνδρομητικών οπτικοακουστικών υπηρεσιών επιτρέπεται εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που έχει αποκτήσει στην αγορά των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και δεν θίγεται η αντικειμενική, πλουραλιστική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τονίζεται, εξάλλου, στην τροπολογία ότι μέτοχοι εταιρειών που κατέχουν άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μπορούν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις «να  κατέχουν άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια». Για παράδειγμα, δεν τίθεται θέμα μεταξύ ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1.

Το νομικό καθεστώς που ίσχυε έως τώρα με το νόμο Πέτσα- Λιβάνιου (ο 4779/2021 είχε τροποποιήσει διατάξεις του 2644/1998), αλλάζει έπειτα από προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν ακριβώς επειδή το άρθρο 43 (παρ.2) δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίμαχη διάταξη, σύμφωνα με την Κομισιόν, «θέτει ζήτημα συμβατότητας με την οικονομική και επιχειρηματική ελευθερία των νομικών προσώπων που προστατεύεται συνταγματικά», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προειδοποιητική επιστολή της επισημαίνει ότι «η υφιστάμενη διάταξη εισάγει αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και της ελευθερίας εγκατάστασης που ορίζονται στα άρθρα 63 και 49 της ΣΛΕΕ, εμποδίζοντας δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν σε παρόχους ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου που δραστηριοποιούνται μέσω επίγειων ελεύθερων ή συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών δικτύων».

Κύκλοι περί τα οπτικοακουστικά με γνώση των τεκταινόμενων στις Βρυξέλλες, ανέφεραν στο topontiki.gr ότι η εναρμόνιση με την Νότα της Κομισιόν ήταν μονόδρομος καθώς αντίθετη εξέλιξη θα ενεργοποιούσε μηχανισμό συνέπειας.

Και κάπως έτσι δεν αποκλείεται να δούμε σχέδια επενδυτών που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ελληνική τηλεοπτική αγορά, να υλοποιούνται καθώς  με το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Χρήστος Ιερείδης
topontiki.gr