ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Nέες προσλήψεις δημοσιογράφων στη... μικρή ΕΡΤ

Tέσσερις ακόμη δημοσιογράφους θα προσλάβει η ΕΡΤ -σύνολο 11, μαζί με τους 7 που προκήρυξε προ ημερών η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης-, αυτή τη φορά για το Γραφείο Τύπου, με σκοπό την προβολή του προγράμματος της ΕΡΤ. Την επικοινωνία δηλαδή.

Η κυβέρνηση που υποστήριζε τη συρρίκνωση της ΕΡΤ, αλλά και τη..

μείωση του ανταποδοτικού τέλους στο μισό, έρχεται τώρα, όπως γράφει η «Αυγή» και προκηρύσσει θέσεις δημοσιογράφων. Ας σημειωθεί ότι στη δημόσια τηλεόραση υπηρετούν περί τους 600 δημοσιογράφους, εκ των οποίων περίπου 310 στην Αθήνα. Στην ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία είναι ασφυκτική: οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα χαρτιά τους ώς την Πέμπτη 24/9.

Η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου -οκτώ μηνών- αφορά καθήκοντα που σχετίζονται με:

* Την προώθηση του προγράμματος της ΕΡΤ και γενικώς του επικοινωνιακού πλάνου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

* Την ενημέρωση των τηλεοπτικών συντακτών.

* Τη σύνταξη και αποστολή του προωθητικού υλικού, την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση του πλάνου δημοσιότητας.

* Την υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής της Eurovision κ.ά.

Στα τυπικά προσόντα των υποψηφίων είναι α) τίτλος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμος της αλλοδαπής, β) εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης με ασφάλιση στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, τουλάχιστον 10 έτη. Αλλά, και πάλι, τα τυπικά προσόντα δεν είναι δεσμευτικά, καθώς η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης, που θα συγκροτηθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο, μπορεί να κρίνει ότι είναι προτιμότερη η πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή, σε δύο φάσεις. Στην πρώτη βάσει προσόντων και βιογραφικών και στη δεύτερη με προσωπική συνέντευξη. Η Επιτροπή Διενέργειας θα καλέσει τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων, που έκρινε ως πιο κατάλληλους, σε συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, «οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέσα από σχετικές ερωτήσεις της Επιτροπής Διενέργειας, να παρουσιάσουν αναλυτικά την προσωπική τους επαγγελματική εικόνα και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της καταλληλότητάς τους να εκτελέσουν το έργο που έχουν αιτηθεί».

Οι αμοιβές θα οριστούν «σύμφωνα με τα όσα νόμιμα ισχύουν».


πηγή: avgi.gr