ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019

Η ΕΡΤ συμμετέχει με 4 εκπομπές σε πρόγραμμα της ΕΕ

Η ΕΡΤ συμμετέχει στο καινοτόμο ετήσιο πρόγραμμα δράσης “RadioAgora” - «Ελλάδα 2030: Ο ρόλος, οι κοινωνικές-οικονομικές προεκτάσεις και οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής» το οποίο υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπήμέσω του χρηματοδοτικού Προγράμματος για την Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Πολιτική.
Στόχος του προγράμματος είναι να προωθηθεί η κατανόηση του..
ρόλου που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην υποστήριξη όλων των περιφερειών της ΕΕ, να ενισχυθεί η ενημέρωση σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα και την επίδρασή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, να ενθαρρυνθεί ο ανοικτός διάλογος και η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική συνοχής και να δοθεί ώθηση στη συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην πολιτική συνοχής και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το μέλλον.
Πέραν της ΕΡΤ, στο πρόγραμμα συμμετέχουν το ιταλικό κοινοτικό ραδιόφωνο Radio Popolare και ο ισπανικός Δημοτικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας της Ανδαλουσίας EMARTv. Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει αναλάβει το CEPS - Center for European Policy Studiesστις Βρυξέλλες.
Η ΕΡΤ είναι ο πρώτος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στην Ελλάδα που σχεδιάζει, υλοποιεί και προωθεί το εγχείρημα του Δημόσιου Διαλόγου πάνω σε θέματα που αφορούν στην πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη θέση της χώρας σε αυτή, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες πολιτικές σε Ιταλία και Ισπανία.
Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στον Νοέμβριο η ΕΡΤ θα διοργανώσει τέσσερις ειδικές δημοσιογραφικές ραδιοφωνικές εκπομπές (RadioEvents) που θα καλύπτουν ισάριθμες θεματικές ενότητες σχετικά με την απασχόληση και τις οικονομικές προοπτικές σε κάθε χώρα, τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το braindrain και την εσωτερική μετανάστευση, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των Ευρωπαϊκών Περιφερειών.
Σε κάθε εκπομπή θα γίνεται εισαγωγή από τον δημοσιογράφο-συντονιστή της θεματικής, ενώ στη συνέχεια τρεις εκπρόσωποι προγραμμάτων που υλοποιούνται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Περιφερειακής Συνοχής θα μιλούν για τις Καλές Πρακτικές (RadioExperience) και τα αποτελέσματά τους στην τοπική κοινωνία.
Αμέσως μετά θα ακολουθεί συζήτηση (RadioDebate) μεταξύ τριών ειδικώνεμπειρογνωμόνων για το παρόν και το μέλλον της πολιτικής συνοχής, της στρατηγικής απορρόφησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και της αναγκαιότητας ενημέρωσης των πολιτών για αυτά τα προγράμματα.
Η εκπομπή θα ολοκληρώνεται με ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες (CitizensAgora), οι οποίο θασυνομιλούν με τους ειδικούς για αυτές τις θεματικές σε μία πρώτη απόπειρα δημόσιου προβληματισμού και ενημέρωσης. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ» (“Supporting information measures on EU cohesion policy”).