ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Τηλεοπτικές άδειες: περάστε από το ταμείο για την πρώτη δόση

ΤΟ ΕΣΡ ανακήρυξε τους πέντε οριστικούς δικαιούχους

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση  του Προέδρου, συνήλθε την Τετάρτη 5.9.2018 και ώρα 10:00 προκειμένου να συζητήσει τη σύνταξη του οριστικού
καταλόγου των δικαιούχων για τη χορήγηση άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου (...)
ΤΟ ΕΣΡ ανακηρύσσει οριστικούς δικαιούχους τους ακόλουθους:
1. ΣΚΑΪ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
2. ΕPSILON TV - ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
4. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. STAR - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 και το Σημείο 7.2. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ, οι
παραπάνω οριστικοί δικαιούχοι οφείλουν να προβούν στην καταβολή της πρώτης δόσεως της αδείας τους (ύψους 3.500.000 ευρώ) εντός δεκαπέντε ημερών από σήμερα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
αποπληρωμής της πρώτης αυτής δόσεως, ο οριστικός δικαιούχοςεκπίπτει αυτομάτως της αδείας και καταπίπτει ταυτοχρόνως η κατατεθείσα  εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στην προκηρυχθείσα
αδειοδότηση.