ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Μέτρα κατά του «Αργους» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έβαλε «στοπ» στη μονομερή απόφαση του πρακτορείου Διανομής Τύπου «Αργος» για αλλαγή της τιμολογιακής της πολιτικής απέναντι στις εφημερίδες ζητώντας του να την ανακαλέσει εντός 10ημέρου.
Προχωρά έτσι σε «αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Άργος, τα οποία θα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής
απόφασης επί της υπόθεσης» και αποφασίζει τα εξής:
  • Να προχωρήσει η Άργος εντός δέκα (10) ημερών σε ανάκληση της εφαρμογής της νέας εμπορικής πολιτικής της στο σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων.
  • Να αναρτήσει σε εμφανή θέση στο site της την ανακλητική δήλωση και να την κοινοποιήσει σε όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.
  • Να συνεχίσει να διανέμει έντυπο τύπο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της.
  • Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με το σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων και να προτείνει εκ νέου, κατόπιν των διαπραγματεύσεων, τη νέα εμπορική πολιτική της, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς διανομής τύπου και το κοινό συμφέρον αμφότερων των πλευρών (της Άργος και των εκδοτικών επιχειρήσεων).
  • Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών και θα θεωρούνται ολοκληρωθείσες με τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.
  • Να οριστεί από την Ε.Α. εμπειρογνώμονας για τη διάγνωση του κατά πόσο η νέα τιμολογιακή πολιτική της Άργος, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών στοιχείων των συναλλασσομένων μερών, σχετικά με τις παρεχόμενες προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις υπηρεσίες είναι «εύλογη» ή «δίκαιη».
- πηγή: ΕφΣυν