ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Εταιρικές υποτροφίες της Γιάννας Αγγελοπούλου

...από το Judge Business School του Cambridge

To Judge Business School του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Γιάννας Αγγελοπούλου για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, προκηρύσσει 4 εταιρικές υποτροφίες για συμμετοχή ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης.. στην ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (the SME Growth Challenge Programme).
Το πρόγραμμα ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων διοργανώνεται εδώ και 4 χρόνια από το κέντρο επιχειρηματικότητας του Judge Business School σε τετραμηνιαίους κύκλους και σε κάθε κύκλο υποστηρίζει 12-15 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο που αναζητούν μεθόδους και τρόπους συστηματοποίησης των στρατηγικών ανάπτυξής τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε καινοτόμες επιχειρήσεις, που έχουν θετικό κύκλο εργασιών, ηγετικές ομάδες με αναπτυξιακό όραμα και αναζητούν σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορούν να προέρχονται από διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς και δεν υπάρχει προαπαιτούμενη ακαδημαϊκή γνώση.
Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στο Judge Business School του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ (Ηνωμένο Βασίλειο) και περιλαμβάνει τρεις, διαδοχικές, διήμερες, θεματικές ενότητες (26-27/09/19, 28-29/11/2019, και 23-24/1/2020), που στοχεύουν στην παρουσίαση, ανάλυση και εκμάθηση αρχών και τεχνικών σχεδιασμού και εφαρμογής μιας συστηματικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Κάθε εταιρεία συμμετέχει με (έως και) τρία στελέχη της ηγετικής ομάδας – του διευθύνοντος συμβούλου ή ανάλογου δευθύνοντος στελέχους συμπεριλαμβανομένου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στην εφαρμογή ενός αναπτυξιακού σχεδίου το οποίο έχουν εκπονήσει κατά τη διάρκεια του τετραμηνιαίου προγράμματος. Η εκπόνηση του σχεδίου βασίζεται στην επιπλέον καθοδήγηση που προσφέρεται από το πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα μεταξύ των διημερίδων από έμπειρους συνεργάτες του προγράμματος, προσαρμοσμένη στα δεδομένα του κάθε σχεδίου.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των διήμερων θεματικών ενοτήτων οι εταιρικές ομάδες:
  • Προσδιορίζουν με στρατηγικούς όρους πιθανές αναπτυξιακές ευκαιρίες, τις οποίες αξιολογούν ώστε να επιλέξουν την καταλληλότερη,
  • Καταστρώνουν τις απαραίτητες αλλαγές και καινοτομίες στο επιχειρησιακό τους μοντέλο, ώστε να υλοποιήσουν ένα ρεαλιστικό αναπτυξιακό σχέδιο για την αναπτυξιακή ευκαιρία που έχουν επιλέξει, και
  • Kαθορίζουν τις πολιτικές τους τόσο σε επίπεδο ηγεσίας και ανάπτυξης ανθρωπίνου κεφαλαίου, όσο και σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εργαλείων, ώστε να υλοποιήσουν το αναπτυξιακό σχέδιο τους.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες λήγει στις 31 Ιουλίου 2019. Αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος στην διεύθυνση jbs.cam.ac.uk 
  Η επιλογή των τεσσάρων ελληνικών εταιρειών που θα συμμετάσχουν στον 5ο κύκλο του προγράμματος θα καθοριστεί με βάση το χρόνο αίτησης και την πληρότητα της αίτησης. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων από τις 4 διαθέσιμες υποτροφίες, περαιτέρω θέσεις και υποτροφίες θα γίνουν διαθέσιμες σε μελλοντικούς κύκλους.
Τα δίδακτρα συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι £8,000 για κάθε εταιρεία, και οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων. Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στελεχών δεν συμπεριλαμβάνονται στα δίδακτρα του προγράμματος.