ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Αύξηση έως και 79% στις αμοιβές προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ


Αύξηση κατά 79% και 55% στις αμοιβές του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, υπέγραψαν οι Θεόδωρος Σκυλακάκης, και Γιάννης Οικονόμου. Έτσι, η μικτή μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ καθορίζεται στα 5.100 ευρώ ενώ η μικτή μηνιαία αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ στα 6.650 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και των αμοιβών για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των νόμιμων κρατήσεων, όπως αναφέρει το documentonews.
Με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 8 Φεβρουαρίου 2023, καταργείται η ισχύουσα μέχρι τότε απόφαση που είχε ληφθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και καθόριζε ότι η μικτή μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. ανερχόταν στο ποσό των 2.850 ευρώ και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ποσό των 4.275 ευρώ.
Το καταπληκτικό είναι ότι με την ίδια απόφαση των Σκυλακάκη, Οικονόμου, μειώνονται οι αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ που εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Συγκεκριμένα θα λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 900 ευρώ αντί για 1.100 ευρώ ενώ τα τρία μέλη ειδικών γνώσεων στο ΔΣ θα δουν την αμοιβή τους για τη συμμετοχή να διπλασιάζεται στα 2.000 ευρώ αντί για 1.100 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα.
Την ίδια ώρα, με απόφαση της Προεδρίας της Κυβέρνησης (Αριθμ. Ε/27-24.1.2023) που επίσης υπογράφουν ο αν. υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιάννης Οικονόμου καθορίστηκαν οι αποδοχές των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να σχεδιάζουν, να διευθύνουν και να ασκούν διοίκηση όπως αυτή προκύπτει από την ιεραρχία της οργανωτικής δομής της ΕΡΤ.
Οι μηνιαίες αποδοχές ανά τομέα ευθύνης καθορίζονται ως εξής: Γενικός Διευθυντής 4.300 ευρώ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 3.800 ευρώ ενώ Διευθυντής ανά επίπεδο θα λαμβάνει 3.300 ευρώ (Διευθυντής επίπεδο 1), 2.900 ευρώ (Διευθυντής 2) και 2.500 ευρώ (Διευθυντής 3) και αντίστοιχα υποδιευθυντής ανά επίπεδο 2.600 ευρώ, 2.400 ευρώ και 2.200 ευρώ. Παράλληλα, ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, απολαβές και σύνταξη που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.