ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Digea: Τα κέρδη των €2,1 εκατ. και το ομολογιακό ύψους €3 εκατ.


Ελαφρά μείωση, σε ποσοστό 0,6%, στα 16,34 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2020 έναντι του 2019 ο κύκλος εργασιών της Digea, που διαχειρίζεται το επίγειο ψηφιακό φάσμα των ιδιωτικών τηλεοπτικών.. σταθμών και αναπτύσσει το δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
Τα έσοδα της Digea από τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας αυξήθηκαν κατά 1,06%, σε 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,97 εκατ. το 2019, ενώ αυτά από τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας ανήλθαν σε 4,15 εκατ. ευρώ, έχοντας υποχωρήσει κατά 0,85% συγκριτικά με το 2019. Τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες ανήλθαν σε 95 χιλ. ευρώ έναντι 137 χιλ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda) της Digea ανήλθαν σε 8,05 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,2%, ενώ το σχετικό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών (Ebitda margin) ανήλθε σε 49,2% από 51,1% στην προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να διαθέτει συσσωρευμένα κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ.
To 2020 οι επενδυτικές δαπάνες (ενσώματες και ασώματες) της Digea ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 0,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τη χρήση του 2019. Τον Μάρτιο του 2021, η Digea, για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους 3 εκατ. ευρώ, διάρκειας 4,5 ετών, το οποίο αποπληρώνεται σε δεκαοκτώ ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης της 23ης Ιουνίου.
- από το moneyreview