ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Ο ΕΦΚΑ και η συνταξιοδότηση των Τεχνικών Τύπου

Συνάντηση με τον διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., Λάμπρο Σέμπο είχε το προεδρείο της Ενωσης Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών.
Τα συσσωρευμένα και άμεσα για αντιμετώπιση προβλήματα των ασφαλισμένων της Γ΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Τ.Α.Τ.Τ.Α.) που τέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
1. Οριστική επίλυση του θέματος συνταξιοδότησης σύμφωνα.. με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία (Α.Ν. 1846/1951, νόμος εξαιρετικού δικαίου 1186/1981, ν. 4331/2015 κ.ά.)
2. Έκδοση βεβαίωσης του πρώην ΤΑΤΤΑ προς άλλες διευθύνσεις όπου να αναγράφεται ρητά ότι το επασφάλιστρο 3,60% εφαρμόστηκε για την συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ.
3. Διευθέτηση του ζητήματος κρατήσεων στα επιδόματα ανεργίας (για κύρια συμπεριλαμβανομένου του επασφάλιστρου 3,60%, και επικουρική σύνταξη).
4. Δωρεάν μεταφορά με τα ΜΜΜ των ανέργων.
5. Αναγνώριση των μακροχρόνιων ανέργων για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.
6. Απόδοση της επιδότησης ασθένειας.
7. Ασφαλιστική κάλυψη σε είδος για τους μακροχρόνια άνεργους του ΤΑΤΤΑ.
8. Έκδοση ενημερωτικού σημειώματος για τους συνταξιούχους.
O Λ. Σέμπος άκουσε με μεγάλη προσοχή τα θέματα και έδωσε τις απαραίτητες κατευθύνσεις στους αρμόδιους υπεύθυνους της διοίκησης για γρήγορη επίλυσή τους.