ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Επιστολή - βόμβα για τον ΕΔΟΕΑΠ

Αμεσος ο κίνδυνος κατάρρευσης του Ταμείου

Επιστολή - βόμβα για το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ απέστειλε ο νομικός συμβουλος του Οργανισμού προς τον πρόεδρο Στ. Καπάκο. Στην επιστολή (μας εστάλη με mail από αναγνώστη) επισημαίνεται ο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης του ΕΔΟΕΑΠ μετά τις πέντε αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ κατά του..
Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ταμείου. Ο νομικός σύμβουλος του ΕΔΟΕΑΠ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και εισηγείται να ζητηθεί αναβολή εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4498/2017 και ειδικά για την εργοδοτική εισφορά του 2%.
Ο νομικός σύμβουλος στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, επισημαίνει:
Μετά από ενδελεχή μελέτη των πέντε αιτήσεων ακύρωσης των αντίδικων εταιρειών ΜΜΕ κατά του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ (απόφαση Φ.20155/25187/Δ16.624/2.5.2018/ΦΕΚ Β΄ 1582/8.05.2018) του Υφυπουργού Εργασίας, και προς ουσιαστική υποβοήθηση των θέσεων του ΕΔΟΕΑΠ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του ν. 4498/2017 και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης του νόμου αυτού (άρθρο 24 παρ. 3 ν. 4498/2017), που αποτελεί το νόμιμο έρεισμα έκδοσης του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων.
(...)
Για τις διατάξεις του νόμου 4498/2017 που αφορούν τον ΕΔΟΕΑΠ, και ιδίως την εργοδοτική εισφορά ύψους 2% και την εξουσιοδοτική διάταξη του κανονισμού του ΕΔΟΕΑΠ, κατά πάσα πιθανότητα θα ανακύψουν πολύ σοβαρά προβλήματα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και ελλοχεύει ο κίνδυνος να καταπέσει στο Δικαστήριο το οικοδόμημα διάσωσης του ΕΔΟΕΑΠ, μέσω της θέσπισης της εισφοράς 2% στη θέση του αγγελιόσημου. Στην παρούσα φάση και σε χρονικό σημείο τουλάχιστον μέχρι τη δικάσιμο το αργότερο, συνιστάται η υποβολή πρότασης από τον ΕΔΟΕΑΠ προς το Υπουργείο Εργασίας για την τροποποίηση του υπό κρίση νόμου, και εν συνεχεία του Κανονισμού.