ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

Στο «κόκκινο» το ταμείο του ΣΚΑΪ

Τεράστιες οι ζημίες στα μαγαζιά του Γιάννη Αλαφούζου

Μαύρα είναι τα οικονομικά… μαντάτα στο Φάληρο, αφού ο ραδιοτηλεοπτικός όμιλος του Γιάννη Αλαφούζου χρειάζεται επειγόντως οικονομική ενίσχυση. Οι ζημίες μετά από φόρους για τις Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις ανέρχονται για το 2013 στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στα 31 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων στα 86 εκατομμύρια ευρώ, από τις οποίες τα 31 εκατομμύρια ευρώ είναι σε βραχυπρόθεσμα δάνεια. Η μητρική εταιρεία του ραδιοφωνικού σταθμού του ΣΚΑΪ έχει ζημίες μετά από φόρους στα 1,3 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών ύψους 4,3 εκατ. ευρώ.
Ο ελεγκτής στην έκθεσή του για το 2013, όπως αναφέρεται και για το 2012, λέει ότι «οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό». Επιπλέον, για κάποιες από τις εταιρείες του ομίλου,.. που δεν κατονομάζονται από τον ελεγκτή, σημειώνεται πως τίθεται θέμα «εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920», ο οποίος προβλέπει τη διαδικασία λύσης τους, σε περίπτωση πτώχευσης. Επίσης, σημειώνεται πως η εταιρεία της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, «Ειδήσεις Ντοτ Κομ», δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για τις οικονομικές χρήσεις από το 2006 ως το 2010, ενώ το ίδιο ισχύει για το έτος 2010 για τις εταιρείες Μελωδία, Μουσικές και Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις και TV Pedia. Η τελευταία είναι εκείνη που πληρώνει το προσωπικό που εργάζεται στον ΟΤΕ TV για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, έχοντας αναλάβει την παραγωγή εκπομπών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποχρεώσεις του ομίλου Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις. Το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου το 2013 ανερχόταν στα 86 εκατομμύρια ευρώ και από αυτά το μεγαλύτερο μέρος, τα 52 εκατομμύρια ευρώ, είναι σε δανεισμό. Τα 29 εκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμο και τα 23 εκατομμύρια ευρώ σε βραχυπρόθεσμο. Στην περίπτωση του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ οι υποχρεώσεις ανέρχονται στα 14 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 5 εκατ. ευρώ είναι σε μακροπρόθεσμα δάνεια.
Οι προβλέψεις για την αποζημίωση του προσωπικού για την εταιρεία ανέρχονται στα 248.000 ευρώ και για τον όμιλο στα 557.000 ευρώ, οι δε επισφαλείς απαιτήσεις για τον όμιλο φτάνουν τα 7,2 ευρώ και για την εταιρεία το 1,1 εκατ. ευρώ. Με βάση το νέο πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ψιλά γράμματα των παρατηρήσεων των ελεγκτών, γι’ αυτό και ο ισολογισμός του 2013 έχει ξεχωριστή διάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει πως οι επιχειρηματίες των Μέσων θα πρέπει να χρηματοδοτούν τις εταιρείες τους, χωρίς να στηρίζονται σε διαρκή δανεισμό και εφαρμόζοντας πλήρως τους νόμους.
- από το Secret των Παραπολιτικών