ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

EΔΟΕΑΠ: Άρση της εισαγγελικής παραγγελίας για χορήγηση στοιχείων σε μη εκλεγέντες


Ανακλήθηκε σήμερα εισαγγελική παραγγελία, που προκάλεσαν μη εκλεγέντα μέλη του προηγούμενου ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, για τη χορήγηση στοιχείων σχετικών με τη διά ζώσης και ηλεκτρονική ψηφοφορία των πρόσφατων εκλογών του ΕΔΟΕΑΠ.
Συγκεκριμένα οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι, Νικόλαος Καρούτζος, Κωνσταντίνος Ντελέζος και Αγγελική Σταθάτου, ζήτησαν τα προαναφερθέντα στοιχεία με τον ισχυρισμό ότι ο ΕΔΟΕΑΠ ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που προσβάλλεται η αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο του Οργανισμού από τον κ. Καρούτζο και την κ. Σταθάτου.
Η Εισαγγελία προέβη στην ανάκληση, κάνοντας δεκτό το αίτημα του ΕΔΟΕΑΠ περί μη χορήγησης των ζητηθέντων στοιχείων, καθώς οι μη εκλεγέντες-υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για μέλη του ΔΣ επικαλούνται μη αληθή στοιχεία.
Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 1756/88), η Εισαγγελία «δικαιούται να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον».
Ο ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί ΝΠΙΔ και ως εκ τούτου ουδόλως εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. Οι μη εκλεγέντες, αν και το γνωρίζουν, προφανώς επέλεξαν, με ιδιοτελή κίνητρα, να πλήξουν τον Οργανισμό, δηλαδή τους 28.000 ασφαλισμένους του.
- από Δ.Τ. του ΕΔΟΕΑΠ