ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Μα μπαίνει η Άνοιξη στην πόλη!


Ένα παραμυθάκι για το Μάη και… τα φίδια

του Χρήστου Ξανθάκη

Κανονικά τώρα θα έπρεπε να ασχολούμαι με τα εμβόλια και το πώς τα έστειλε ο καλός Θεός (ο πολύ καλός Θεός!) για να μας σώσουν από την πανδημία, αλλά να σας πω την αλήθεια με έχει κουράσει.. όλη αυτή η φιλολογία για την εκτόξευση της πατρίδος στον ουρανό μη σου πω και στο εξώτερο διάστημα. Οπότε θα σας πω καλό Πάσχα με ένα παραμυθάκι περί Ανοίξεως από το αγαπημένο βιβλίο «Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου» (δια χειρός Στέφανου Γρανίτσα, εκδόσεις «Εστία»), στο οποίο άμα θέλετε (άμα θέλετε είπα…), μπορείτε να δώσετε και πολιτικές προεκτάσεις. Καλή σας ανάγνωση!
«Άμα ο θεός έπλασε τον κόσμον τον παρέδωκεν εις δώδεκα βασιλείς, τους Ιανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον, Απρίλιον και λοιπούς μήνας. Αλλ’ αυτοί διοικούσαν όλοι μαζί, και ενώ δεν επρόφθαναν να φυτρώσουν τα λουλούδια ήρχετο ο Ιανουάριος με τους πάγους του και τα έψηνε. Τότε τα πλάσματα του Θεού εφώναξαν, ο Πλάστης ήκουσε τας κραυγάς των και ήλθεν ανάμεσά των, όπου ενήργησε δημοψήφισμα του οποίου το αποτέλεσμα υπήρξε υπέρ του Μαΐου.
Ετοποθέτησε λοιπόν ο θεός τον Μάιον ισόβιον βασιλέα, η γη εγέμισε χορτάρια, λουλούδια και γεννήματα, ο κόσμος εστοίχειωσεν από ευδαιμονίαν και το φίδι επαλάβωσεν, ώστε να ζητήσεις εις γάμον την κόρην του Μαΐου, απειλήσαν ότι διαφορετικά θα τσιμπήσει τον βασιλέα και θα τον φαρμακώσει. Ο Μάιος περιέπεσεν εις συλλογήν μεγάλην και δεν εύρισκε διέξοδον.
Τότε επαρουσιάσθη σωτήριος ο Ιανουάριος, ο οποίος τον συνεβούλευσε να ορίσει την ημέρα του γάμου και τα περαιτέρω τα αναλαμβάνει αυτός. Πραγματικώς έγιναν όσα είπε, και, άμα ενεφανίσθη το φίδι, που έγινε Στοιχειό από την πολλήν ευτυχίαν, επήρε το σκήπτρον ο Ιανουάριος και αμέσως εξαπελύθησαν παγετοί και βροχαί, ώστε το φίδι να τρυπώνει ακόμη άμα μυρίζεται τον μήνα των πάγων.
Διότι έκτοτε, κατά την παράδοσιν, απεφασίσθη να διοικούν εκ περιτροπής όλοι οι μήνες, επειδή η απόλυτος ευτυχία, την οποία είδον τα πλάσματα του Θεού επί της βασιλείας του Μαϊου, είναι κακός σύμβουλος των ανθρώπων και των ζώων, όπως απέδειξεν η διαγωγή του Στοιχειού»…
- από το newpost